WASTE DESIGN - ODPADKI SO LAHKO TUDI PRILOŽNOST ZA INOVATIVNE PRODUKTE IN STORITVE

Novice

Projektni partnerji, Občina Postojna, Javno podjetje komunala Izola, Isontina Ambiente in IUAV Univerza iz Benetk, so z zaključnim dogodkom sklenili projekt Waste design, ki so ga skupaj izvajali zadnje leto in pol.

 

Projekt se je usmeril v rabo inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in spodbujanje recikliranja, prizadeval si je za izboljšanje varovanja okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov.

 

Splošni cilj čezmejnega projekta Interreg Italia-Slovenia, vrednega 650.774 eurov, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, je bila racionalizacija zbiranja komunalnih odpadkov,  zmanjšanje le-teh z uporabo zelenih tehnologij, urejenost in skrb za okolje, odgovorno ločevanje odpadkov ter zmanjšanje proizvodnje nerazvrščenih odpadkov s povečanjem ozaveščenosti ciljih skupin o tematikah krožnega gospodarstva.

 

Projektni partnerji, ki so v svojem lokalnem okolju izvajali projektne aktivnosti, so svoje sodelovanje zastavili precej povezovalno, saj so bile ključne izmenjave izkušenj in informacij. V tem obdobju so uspeli uresničiti pomembne mejnike, ki bodo zagotovo pomembna osnova in spodbuda za nadaljnjo, trajnostno usmerjeno upravljanje z odpadki.

 

Rezultati projekta dokazujejo želene učinke, nove produkte in storitve, ki zasledujejo cilje trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. V okviru projekta so udeleženi partnerji namreč vzpostavili:

  • pilotni digitaliziran sistem za spremljanje polnosti več vrst urbanih smetnjakov (pametni koši v Občini Gradišče - projektni partner Isontina ambiente),
  • pametne podzemne ali delno podzemne zbiralnice, ki so električno upravljani (trije podzemni zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov v Občini Postojna, dva podzemna zbiralnika za ločeno zbiranje odpadkov v Občini Izola),
  • informiranje javnosti o recikliranju in ponovni uporabi odpadkov, vrednosti recikliranega materiala z okoljsko zasnovanimi in privlačnimi izdelki, narejenimi iz okolju prijaznih recikliranih surovin,
  • prototip urbane opreme iz recikliranih gradbenih materialov (projektni partner IUAV),
  • Center ponovne uporabe odpadkov v Občini Gradišče (projektni partner Isontina ambiente).

 

Čezmejni projekt Waste design, ki se sicer s koncem marca uradno zaključuje, je nedvomno izhodišče, ki se bo vsaj v okolju projektnih partnerjev razvijal, saj je nakazal pomembne smernice, ki bi prinašajo smiselne nadgradnje obstoječih sistemov, optimizacijo delovnih procesov, predvsem pa izkazujejo skrb do okolja in skrbno, inovativno ravnanje ter uporabo odpadkov, ki so pogosto problematika v okolju, lahko pa prav ti postanejo izziv in nova prihodnost.

 

 

IZJAVE PROJEKTNIH PARTNERJEV

»Občina Postojna si zelo prizadeva za izboljšave in trajnostne rešitve na področju upravljanja z odpadki. Ideja o projektu, ki je zaživel v letu 2021 in se njegovi rezultati sedaj tudi uspešno uresničujejo, sega sicer že v leto 2019. Gre za pomembno in sodobno rešitev, ki se uveljavlja tudi v drugih večjih mestih po Sloveniji. Podzemni zbiralniki na omenjenih lokacijah so lično urejeni in umeščeni v okolje z namenom, da bi uredili nezgledno stanje dosedanjega odlaganja odpadkov v občini Postojna, poleg tega pa se je s projektom prispevalo tudi k racionalizaciji delovnega procesa, torej zmanjšanju praznjenja in voženj kamionov.« vodja projekta Maja Piškur, Občina Postojna

»Ta tehnološka novost omogoča nadaljnje povečanje deleža ločenega zbiranja odpadkov, saj občanom ponuja možnost, da s svojim odgovornim ravnanjem sodelujejo pri oblikovanju stroška, ki ga namenijo za odlaganje odpadkov. Izkušnje so pokazale, da sistem povečuje ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšuje količino odpadkov.« Giuliano Sponton, generalni direktor podjetja Isontina Ambiente

"Projekt Waste Design je razširil znanje Univerze IUAV o recikliranju materialov za arhitekturo in industrijsko oblikovanje, kar je omogočilo konkretne preizkuse ekonomske in tehnične izvedljivosti ponovne uporabe gradbenih odpadkov. Projekt je bil pomembna priložnost za čezmejno razpravo o temah ponovne uporabe, recikliranja in spodbujanja krožnega gospodarstva. Delo, ki so ga opravili slovenski občini Postojna in Izola, večnamenska družba Isontina Ambiente in Univerza IUAV iz Benetk, ponuja izvrstni operativni model, ki temelji na sodelovanju med javnimi in zasebnimi organi." Benno Albrecht, vodja projekta, Univerza IUAV

»Zaveza Komunale Izola je zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki so kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, prijazne do okolja in učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev. S sodelovanjem v projektu Waste design podjetje uresničuje svoje poslanstvo s skrbnim delovanjem in v tesnem sodelovanju z uporabniki storitev ter naravnim okoljem. Podzemni ekološki otok na lokaciji Velikega trga predstavlja pomemben funkcionalni ter tudi estetski doprinos mestu, kar je pomembno tako za občane, kot za mnoge obiskovalce.« vodja projekta Miran Milenkovski, Javno komunalno podjetje Izola

 

IMG20230328091939.jpg
( 1 byte, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328093058.jpg
( 1 byte, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328093928.jpg
( 2 byta, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328105443.jpg
( 2 byta, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328114531.jpg
( 3 byti, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328114651.jpg
( 3 byti, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328120513.jpg
( 3 byti, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
IMG20230328123233.jpg
( 3 byti, published on 28 Marec, 2023 - 15:24 )
Tools