Spoznaj z nami projekte Programa Interreg V-A Italia – Slovenija 2014-2020!

Novice

Od danes bo na voljo posodobljena in digitalizirana verzija z opisi posameznih projektov, ki jih je Program Interreg Italia – Slovenija financiral v obdobju 2014-2020 (glej oglaševalno elektronsko povezavo - link).

Cilj je širiti glas o Programu in o njegovem vplivu na projektnem območju. Obenem pa to nudi možnost, da širša javnost raziskuje in spozna konkretne rezultate, ki so jih projekti dosegli. In to z enostavnim brskanjem po spletni strani.

Podatki so posodobljeni na december 2022.

Prenesi podatke financiranih projektov 2014-2020

Povezava s spletno stranjo financiranih projektov 2014-2020

Tools