PUBLIKACIJA »GRADOVI, KULTURA, NARAVA IN IZROČILO FURLANSKEGA GRIČEVJA« (MERLINCV)

Novice

Skupnost občin Comunità collinare del Friuli je s pomočjo projekta Interreg MERLINCV pripravila tiskano in e-publikacijo GRADOVI, KULTURA, NARAVA IN IZROČILO FURLANSKEGA GRIČEVJA v treh jezikih: italijanskem, slovenskem in angleškem.

Publikacija ponuja kratek pregled znamenitosti tega gričevnatega sveta; je koristen in praktičen pripomoček za vse, ki želijo odkrivati kulturno, naravno in kulinarično dediščino furlanskega gričevja.

Izdelana je v skladu s pravili grafične komunikacije na podlagi priporočil evropskega projekta, v manjšem A5 formatu, vsebuje 54 strani in obilo privlačnega slikovnega gradiva, ki prikazuje zanimivosti tega območja.

Predstavi kraje, ki se jih splača obiskati, gradove, muzeje in naravno okolje, v njej najdemo turistično informacijske centre in koristne kontaktne podatke. Vključuje informacije o lokalnih ponudnikih storitev ter opis projekta MerlinCV in njegovih ciljev.

Publikacije je mogoče prenesti s spleta: www.friulicollinare.it (Progetti Europei 2014-2020), na povezavi http://collinaredelfriuli.insiel.it/index.php?id=56899.

Tools