Projekt MobiTour prejemnik dodatnih sredstev za aktivnosti na področju zmanjšanja onesnaževanja zraku (os 2)

Novice

Odbor za spremljanje Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je dodelil projektu MOBITOUR na Osi 2 dodatna stredstva za izvedbo sončne centrale v sklopu Parka Škocjanske jame in za poseg za energetsko varčnost za Holding Kobilarno Lipica ter za izvedbo komunikacijskih in kapitalizacijskih aktivnosti. Skupna vsota dodatnih sredstev  je 71.087,79 eurov (60.424,62 eurov ESRR).

Tools