Projekt DIVA v skladu s kazalniki za kulturo v UNESCO Agendi 2030

Novice

Inovacijski ekosistemi, ki jih ustvarja projekt DIVA, bodo imeli vodilno vlogo pri sposobnosti podjetij in družbe, da se odzovejo na izredno aktualne izzive, kot sta digitalna transformacija in krožno gospodarstvo. Zato smo popolnoma v skladu s povsem novimi kazalniki za kulturo v Agendi 2030, ki jih je Unesco uvedel na forumu kulturnih ministrov, ki je potekal 19. novembra v Parizu. Namen tega novega niza kazalnikov je meriti in spremljati prispevek kulture k uresničevanju ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, tako v sektorju dejavnosti, kot tudi v drugih sektorjih. Če želite izvedeti več: whc.unesco.org/en/culture2030indicators

Tools