Projekt DIVA v reviji Platinum

Novice

Na italijanski strani Interreg območja Italija-Slovenija je konec marca izšla revija PLATINUM, kot priloga časopisa »IlSole24ORE«. V posebnem poglavju »Slovenia 2020«, ki je posvečeno čezmejnemu sodelovanju med Italijo in Slovenijo na področju znanosti, industrije, financ, medicine in turizma, je objavljen tudi članek o Interreg projektu DIVA. Revijo lahko prelistate na povezavi https://view.publitas.com/platinum-online/pl-067-marzo-2020_web/page/1. Članek o projektu DIVA se nahaja na strani 97.

Platinum magazine - DIVA projectPlatinum magazine - DIVA project
DIVA Platinum magazine.jpg
( 225 bytov, published on 9 April, 2020 - 17:37 )
Tools