Projekt CB_WBL: na zaključnem tečaju v ospredju odziv poklicnega izobraževanja na izzive gospodarstva

Novice

V dobi pametne tehnologije 4.0 in vidnih družbeno-okoljskih sprememb so med mladimi zaželjene strokovnost in mehke kompetence

V sredo 28. novembra se je v Zagraju odvijal tečaj z naslovom »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, katerega so se udeležili izvedenci, predavatelji in deležniki iz Slovenije, dežel FJK in Veneto. Šlo je za zaključno srečanje v nizu tovrstnih tečajev, ki so potekali v sklopu Interreg programa »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom« (CB_WBL), čigar vodilni partner je tržaški Zadružni center za socialno dejavnost. 

Projekt se osredotoča na razvoj praktičnega usposabljanja z delom med Slovenijo in Italijo s ciljem krepitve sodelovanja med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji, ki delujejo na programskem območju. Gre za tipologijo učenja, ki ne poteka le znotraj učilnice, temveč tudi v realnem delovnem okolju v obliki praktičnega izobraževanja. Tak način učenja omogoča dijakom in dijakinjam spoznavanje delovnega okolja, hkrati pa razvoj strokovnih in mehkih kompetenc, ki postajajo na trgu dela vse bolj zaželjene.

Udeleženci so se med srečanjem seznanili z možnostmi razvoja čezmejnih poklicnih in strokovnih programov ter učne mobilnosti. V jutranjem delu je stekla okrogla miza z naslovom »Izzivi gospodarstva in odzivi izobraževanja«, ki jo je vodil Andrej Šik (SDGZ). Fabio Banali (referent ASL na liceju Bagatta, Desenzano del Garda), Adrijana Hodak (Šolski center Nova Gorica) in Chiara Salatin (ECIPA) so orisali spremembe, ki zadevajo trg dela in izhajajo iz digitalizacije tehnologije in avtomatizacije delovnih postopkov. Opozorili so na izzive, ki so vezani na varstvo okolja oz. na trajnostni model družbeno-gospodarskega razvoja. Gre za spremembe, ki igrajo pomembno vlogo pri samem načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja: danes je ključnega pomena, da dijaki že med učenjem gojijo spretnosti in veščine, ki so komplementarne njihovemu strokovnemu znanju.

V drugem delu tečaja so bili predstavljeni izsledki analiz o poklicnem izobraževanju in učni mobilnosti na referenčnem območju. Analize v sklopu dejavnosti programa »CB-WBL«, ki so jih izvedli Mitja Stefancic (Zadružni center za socialno dejavnost), Vedran Jakačič (Center RS za poklicno izobraževanje) in Teja Žagar (Center RS za poklicno izobraževanje) služijo kot oporna točka za izdelavo primernih rešitev za valorizacijo na delu temelječega učenja na čezmejnem območju ter za spodbujanje učne mobilnosti, ki zlasti med Slovenijo in deželo FJk ni še povsem utečena. Kot je med srečanjem izpostavil izvedenec za načrtovanje storitev in komunikacijsko strategijo Primož Mahne, rešitve predvidevajo spletno stran z vsemi potrebnimi informacijami in pa digitalne aplikacije, ki bodo tako dijakom kot njihovim mentorjem v pomoč pri načrtovanju praktičnega usposabljanja z delom in pri izvedbi učne mobilnosti. Take digitalne rešitve so skladne z ostalimi rešitvami, pri katerih je v ospredju zlasti človeška interakcija. 

V popoldanskem delu srečanja so potekale tri delavnice namenjene spoznavanju in načrtovanju praktičnih vidikov čezmejnega usposabljanja z delom med Slovenijo in Italijo ter iskanju inovativnih pristopov za povečanje obsega učne mobilnosti na tem območju, predvsem prek aktivne udeležbe dijakov, šol in podjetij, ter prek vzpostavitve novih čezmejnih sodelovanj in spodbujanja mreženja med šolami. Udeleženci tečaja so bili sklepčni glede ugotovitve, da so na območju med Slovenijo in Italijo na voljo konkretne poklicne priložnosti za mlade – predvsem za take, ki že sedaj marljivo gojijo veščine, komunikacijske sposobnosti in se že med opravljanjem šolske poti seznanjajo z delovanjem trga dela na čezmejnem območju.

Tools