Program Interreg V-A Italija-Slovenija na 20. Evropskem tednu regij in mest

Novice

Program Interreg V-A Italija-Slovenija bo tudi letos sodeloval na 20. Evropskem tednu regij in mest!

Vloga, ki jo je predložil Program, je bila izbrana in vključuje organizacijo delavnice z naslovom "Cross-border pilot actions to boost innovation in the health system through data sharing” ("Čezmejni pilotni ukrepi za spodbujanje inovacij v zdravstvenem sistemu preko izmenjave podatkov").

Na delavnici bodo predstavljeni pilotni ukrepi Programa Interreg Italija-Slovenija, ki vključujejo projekte ISE-EMH, C3B in CATTEDRA, ki so prispevali k oblikovanju "zdravstvenega modela celotnega življenjskega cikla", uporabnega protokola, katerega cilj je ohraniti povezanost zdravnikov in znanstvenikov prek skupnih platform in digitalnih rešitev, da bi izboljšali diagnostiko in zdravljenje bolezni. To je jasen primer najboljše prakse, ki jo je treba prenesti tudi izven čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo.

 

Program Evropskega tedna regij in mest 2022 je še v pripravi.

Vse informacije bomo objavili na tej spletni strani.

Tools