Nekaj fotografij dvodnevnih regijskih izobraževanj s partnerji projekta DIVA regije Veneto!

Novice

Po vključitvi zunanjih strokovnjakov smo preučili trg in kako učinkovito upravljati Veneto Creative Hub, ki bo kulturne in kreativne industrije približal malim in srednje velikim podjetjem ter začel medsebojno sodelovanje.

Tools