MUSE | Kateri so odločilni dejavniki pri izbiri vozila?

Novice

Prispevek podaja rezultate študije, izvedene v Italiji leta 2017, o deklariranih preferencah potrošnikov pri izbiri med električnim in bencinskim avtomobilom.

Poudarek je na vlogi dosega. Prispevek kaže, da uporaba linearne specifikacije določa oceno pripravljenosti za plačilo obsega potovanja, ki je nižje od tistega, dobljenega z logaritmičnimi, kvadratnimi in ad hoc specifikacijami za električne avtomobile.

Ocena mešanega modela logit razkriva koeficient atributa voznega območja električnega avtomobila, ki je šestkrat večji od vrednosti istega atributa za neelektrični avtomobil. Statistično značilne neodvisne spremenljivke, ki pojasnjujejo heterogenost koeficienta atributa električnega avtomobila, so spol, število avtomobilov v družini in znanje o avtomobilih. Pripravljenost za plačilo se giblje od 37 do 106 € / km, odvisno od socialno-ekonomskih značilnosti anketirancev. Simulacijska analiza kaže, da je zelo veliko povečanje verjetnosti nakupa električnega avtomobila (od 28% do 68%) v primerjavi z bencinskim avtomobilom odvisno od izboljšanja omrežja za hitro polnjenje, dosega in finančnih spodbud.

Giansoldati, M., Danielis, R., Rotaris, L., & Scorrano, M. (2018). The role of driving range in consumers' purchasing decision for electric cars in Italy. Energy, 165, 267-274, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.095

Tools