MobiTour fokusna skupina za evalvacijo pilotnih aktivnosti (Slovenija)

Novice

V zadnjih mesecih izvajanja projekta »MobiTour - Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja« (financiran iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) bo z lokalnimi deležniki izvedena fokusna skupina. Namen fokusne skupine je  evalvacija izvedenih pilotnih aktivnosti ter opredelitev možnih nadaljevalnih aktivnosti in strategij za nadgradnjo projektnih rezultatov na lokalnem in čezmejnem območju.

Prva fokusna skupina bo organizirana 2. julija 2020 v Parku Škocjanske jame, Slovenija, ki je vodilni partner projekta. Sodelovala bosta še ostala slovenska projektna partnerja Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in Občina Piran.

Udeleženci fokusne skupine bodo e-kolesa in e-avtomobile, ki so eden od rezultatov projekta, imeli možnosti preizkusiti tudi v praksi.

Tools