Le šest mesecev po odobritvi Programa Interreg VI-A 2021-2027 je bila podpisana prva pogodba o dotaciji sofinanciranja strateškega projekta ADRIONCYCLETOUR

Novice

3. februarja 2023 je bila podpisana pogodba o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in Vodilnim partnerjem strateškega projekta Adrioncycletour.

 

S podpisom pogodbe se začenja pomemben del izvajanja Programa: razvoj novih projektov, ki prinašajo neposredne koristi čezmejnemu območju med Italijo in Slovenijo.

 

 

Tools