Kontaktni podatki

Novice

Spomnimo vse upravičence, da sta, od 2. avgusta 2019, tako Organ upravljanja kot Skupni sekretariat programa prešla pod Centralnim Direktoratom za finance. Za oddajo vlog, izjav, izmenjavo podatkov in informacij ter dokumentov je na voljo nov naslov certificirane pošte (PEC) finance@certregione.fvg.it, ki se uporablja za formalno komunikacijo v zvezi s programom sodelovanja INTERREG V-A Italia-Slovenija 2014-2020. Vse kar je poslano na stare naslove certificirane pošte (PEC) ni prejeto.

Spomnimo tudi da je možno kontaktirati Skupni sekretariat od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure na  tel. št. 0039 040 3775993.

Tools