ENGREEN – Fokusna skupina o zeleni infrastrukturi v vzhodnih Benetkah

Novice

V petek, 25. maja 2021 se je v Mulino di Belfiore odvila fokusna skupina na temo zelene infrastrukture na območju vzhodnih Benetk. Izpostavljene so bile glavne nevarnosti, ki ogrožajo zeleno infrastrukturo vzhodnih Benetk: podnebne spremembe (dviganje vodne gladine), povišanje antropogenega pritiska, zlasti tistega, ki je vezan na turizem ter pomanjkanje ozaveščenosti o in oblikovalcev lokalnih politik o pomembnosti uporabe učinkovitih orodij upravljanja in varstva zelenih infrastruktur.

Za tem so pa bile opredeljene tudi pomembne priložnosti, ki temeljijo na elementih zelene infrastrukture ozemlja: povečanje dobrega počutja in izboljšanje zdravja občanov zaradi postopne renatiralizacije prostorov, možnost razvoja novih oblik turizma, ki so bolj občutljive na elemente trajnosti in naravnosti območja, spodbujanje kmetijsko-ekološkega prehoda lokalnih pridelkov preko medsebojne povezanosti kmetijskih površin in naravnih prostorov.

ENGREEN_invito Focus Group_Vegal.pdf
( 189 bytov, published on 7 Junij, 2021 - 14:41 )
focus group 1.JPG
( 2 byta, published on 7 Junij, 2021 - 14:41 )
Focus group 2.JPG
( 1 byte, published on 7 Junij, 2021 - 14:41 )
Tools