Dijaki na Univerzi v Novi Gorici, v kampusu v Ajdovščini, v okviru projekta NANO-REGION

Novice

Januarja 2020 je prof. Mattia Fanetti, profesor na Univerzi v Novi Gorici, in partner pri projektu NANO-REGION, financiranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je obiskal srednjo šolo Veno Pilon v Ajdovščini, da bi učencem prikazal, kaj so nanotehnologije. Med srečanjem je dr. Fanetti predstavil znanje, ki ga imamo o elektronski mikroskopiji in zmožnostih skenirajočih elektronskih mikroskopov (SEM). Lekcija, z naslovom "Elektronska mikroskopija za raziskave nanodelcev", je potekala tudi interaktivno in z vključujočimi horizontalnimi metodami poučevanje. Pravzaprav so bili študentje naprošeni, da se neposredno in aktivno vključijo v predlog dejavnosti: povabljeni so bili, da si zamislijo in predlagajo poskuse, ki bi jih lahko izvedli z mikroskopom SEM na zanimivih vzorcih.

Dejavnost je nato vključevala drugo fazo, v kateri so študentje obiskali kampus Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini in tam izvedli dve analizi zanimivih vzorcev, izbranih med njihovimi predlogi, skupaj s strokovnjakom za mikroskopijo SEM.

Ta dejavnost spada v cilje projekta, ki želi dati nanotehnologije na voljo podjetniškemu svetu, hkrati pa spodbuditi zavedanje o njihovi vlogi v širšem družbenem okolju. Partnerji so ta cilj razumeli zlasti v smeri novih generacij, tudi v smislu, da bi spodbudili odločanje za znanstveno kariero, usmerjene različne tehnološke veje, in tako v bodoče bogatili prihodnost nano in drugih znanosti.

Cvetni prah posnet s SEM mikroskopomCvetni prah posnet s SEM mikroskopom
Pollen.jpg
( 438 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 15:35 )
Tools