DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA ZATIRANJE GLIV POVZROČITELJIC PERONOSPORE IN OIDIJA: BREZPLAČNO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE VINOGRADNIKOV - projekt FISH-AGRO TECH CBC

Novice

V okviru projekta Fish Agro Tech CBC je na voljo brezplačno svetovanje in izobraževanje za vse vinogradnike s slovenskega in italijanskega Krasa na temo novih digitalnih tehnologij za celovito spremljanje in zatiranje gliv povzročiteljic peronospore in oidija.

Zainteresirani bodo lahko koristili agrometeorološki monitoring  omrežja WiForAgri-CARSO.

Stik ali srečanje podjetij s ponudnikom storitev (www.WiForAgri.com) je mogoče po predhodni najavi po

telefonu: + 39 079 9577782
ali elektorski pošti: assistenza@primoprincipio.it

Tools