CROSSMOBY - OBJAVE KNJIGE - ČEZMEJNI PROMET IN MOBILNOST V EU (IZZIVI IN TRENUTNO STANJE)

Novice

Pot do enotnega evropskega trga brez ovir zahteva posebno pozornost pri čezmejnem prometu. Kljub velikim prizadevanjem in ukrepom Evropske unije ter nacionalnih vlad in regij, je potrebno narediti še veliko, zato da se lahko odpravijo vse ovire za čezmejno mobilnost prebivalcev. Izzivi niso le infrastrukturni, ampak so povezani tudi s koordinacijo načrtovanja in različnih administracij. Načrtovanje in upravljanje čezmejne mobilnosti je zato osrednji izziv pri evropskih kohezijskih politikah in razvoju enotnega trga.

Ta tema je bila zato predmet mednarodne delavnice, ki je bila konec leta 2020 organizirana v okviru projekta CROSSMOBY, financiranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Iz slednje je nastala knjiga, ki združuje nekaj prispevkov iz te konference.

Namen te knjige je zagotoviti sistematično analizo tega, pregledati kar je že bilo storjeno in katere so naslednje prednostne naloge. Namen te knjige je tudi narediti konkreten korak v tej smeri, saj ponuja vrsto prispevkov akademskih delavcev in praktikov o čezmejnem potniškem prometu in mobilnosti. To temo obravnavamo z več vidikov: od okvira predpisov in politik EU, do projektov, financiranih in izvedenih v zadnjem programskem obdobju EU na temo čezmejnega prometa in mobilnosti (2014–2020); od uporabe načrtov trajnostne mobilnosti v mestih (CPS-ji), do priznavanja teritorialnega konteksta in najsodobnejših področij strateškega načrtovanja mobilnosti v občinah čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo.

Knjigo v PDF obliki, v treh jezikovnih različicah (slovenski, italijanski, angleški) lahko prenesete preko sledeče povezave: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-546-9

Knjiga CROSSMOBY Knjiga CROSSMOBY
BOOK CROSSMOBY.jpg
( 151 bytov, published on 28 Februar, 2022 - 15:56 )
Tools