CROSSMOBY - DELAVNICA ZA PREDSTAVITEV SISTEMA BIKE SHARING NA KRASU

Novice

Delavnica za predstavitev sistema bike sharing na Krasu; “Kje, kako in kdaj bomo vzpostavili sistem bike sharing na Krasu?”. To so vprašanja na katera smo odgovorili na predstavitvi za možne čezmejne pilotne projekte CROSSMOBY, da lokalno skupnost o tem seznamimo in pridobimo povratne informacije ter mnenja. Na fotografiji: Erik Modic, župan Občine Komen, in Aleš Vodičar, vodja oddelka za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo Občine Sežana.

Tools