Aktivnosti projekta DIVA v izrednih okoliščinah

Novice

Izredne okoliščine zaradi virusa COVID-19 prinašajo v naš vsakdanjik veliko sprememb. Slovenski partnerji projekta DIVA se ukrepom proti širitvi virusa hitro in ustrezno prilagajajo. Zaenkrat je potek aktivnosti na projektu nemoten in operativni sestanki še vedno potekajo po usklajenih ritmih, čeprav nekoliko drugače, online.
Glede prihajajočih dogodkov in aktivnosti, ki predvidevajo čezmejno povezovanje in sodelovanje, pa je mogoče že sedaj napovedati, da bo prišlo do časovnih zamikov.

Tools