ACQUAVITIS v tedniku Gente Veneta

Novice

17. decembra 2021 je bil v tedniku Gente Veneta (št. 47) objavljen članek, ki poroča o predhodnih rezultatih izotopske analize ksilemskega soka in tal, zbranih v okviru projekta Interreg Acquavitis - Inovativne rešitve za učinkovito rabo voda v čezmejnem vinogradništvu. V analizo je vključena delovna skupina za analizo vrtin in ledenih jeder ter okoljsko geokemijo Univerze Ca 'Foscari v Benetkah, enega od šestih projektnih partnerjev, ki ga vodi in koordinira prof. Barbara Stenni z Oddelka za znanosti o okolju, informatiko in statistiko beneške univerze.

Skupina je zaključila analizo vzorcev deževnice in vode, odvzetih iz trt in tal vinogradov Furlanije Julijske krajine in  Slovenije v letih 2020, medtem ko so v delu anlize vzorcev poletne sezone 2021. V članku piše: "Trta se oskbuje z vodo predvsem s koreninami blizu površja. Šele ko so razmere poslabšajo, trtne korenine črpajo vodo bolj globoko. Skratka: trta natančno odmeri napor in poveča tako učinkovitost."

Delo na projektu in na analizi podatkov se bo nadaljevalo v letu 2022. Partnerji pa se že pripravljajo za novo delavnico, ki jo bodo organizirali za proizvajalce, operaterje in tehnike, ki bo potekala konec januarja v sodelovanju z vinskim konzorcijem Latisana. Delavnica, ki jo koordinira Univerza v Vidmu, v kateri sodeluje tudi delovna skupina Univerze Ca 'Foscari, se bo osredotočila na analize in rezultate vinogradov v spodnji Furlaniji, začenši z izotopsko analizo, geomorfološko analizo, podatki o vodnem potencialu, podatki o testiranju zelenega gnojenja itd. Za raziskovalce Acquavitisa bo leto 2022 namenjeno širjenju in prenosu znanja in rezultatom vsem ciljnim skupinam in deležnikom projekta.

Tools