ACQUAVITIS - letni sestanek projektnih partnerjev

Novice

Partnerji projekta ACQUAVITIS (Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu) v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, smo se 16. 3. 2021 srečali na tretjem vmesnem sestanku. Sestanek je potekal virtualno, saj se je epidemiološka situacija v obeh državah projekta ponovno poslabšala.

Vodilni partner in vodje posameznih delovnih paketov so predstavili napredek projekta na posameznih delovnih področjih. Projekt se nadaljuje v skladu s projektnim načrtom, kar je posledica tudi redne komunikacije in spremljanja preko spletnih srečanj, vključno z vmesnimi sestanki smo se do sedaj sestali osemkrat. Veliko smo razpravljali tudi o tem, kako ravnati v novem obdobju in vplivu epidemioloških razmer na trenutne dejavnosti.

Acquavitis_meeting_16032021_1.png  Acquavitis_meeting_160321021_2.png

 

Tools