Čestitamo projektu NUVOLAK2, zmagovalcu "European Enterprise Promotion Awards"

Novice

Projekt NUVOLAK2 "Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju", ki ga sofinancira Program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je osvojil prvo mesto v Sloveniji na podelitvi nagrad European Enterprise Promotion Awards 2020 v kategoriji »Promovirati podjetniški duh«, ki združuje pobude, ki spodbujajo podjetniško miselnost, zlasti med mladimi in ženskami.

Evropska nagrada nagrajuje tiste, ki podpirajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od leta 2006 je v tem okviru sodelovalo več kot 4.000 projektov, ki so skupaj prispevali k ustvarjanju več kot 10.000 novih podjetij.

Čestitamo projktu NUVOLAK2 za odlično opravljeno delo!

2020_EEPA_Certificates_NatWinner_cat1_Slovenia.pdf
( 238 bytov, published on 2 December, 2020 - 12:06 )
Tools