Zaključni dogodek projekta EDUKA2

Dogodki

V četrtek, 18. aprila 2019, bo ob 11.00 v Dvorani Tessitori ― Palača Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine (Trg Oberdan 5, Trst) zaključni dogodek EDUKA2: učno gradivo, e-izobraževanje in priznavanje nazivov/kvalifikacij in novinarska konferenca projekta EDUKA2 ― Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je bil sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vabilo s programom je v pirponki.

Predstavili bomo rezultate projektnih dejavnosti, ki so se začele septembra 2017. Prikazali bomo didaktično gradivo za šole obmejnega območja, in sicer t. i. čezmejne razrede, učne enote za pouk manjšinskih jezikov in literature čezmejnega območja ter orodja za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov. V sklopu projekta je potekalo izobraževanje za učitelje in profesorje, ki je omogočilo prenos znanj in širitev didaktičnih modelov. Na voljo bo tudi v obliki e-tečajev na spletni platformi www.eduka2.eu. Univerzam smo obenem namenili orodja za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi.

Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti so namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja. Več o projektu EDUKA2: www.eduka2.eu, FB Projekt/Progetto Eduka2.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI. Partnerji projekta so: INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Zaira Vidau, vodja projekta

z.vidau@slori.org

EDUKA2_vabilo_zaklj_dogodek_invito_evento_concl_18-4-2019.pdf
( 781 bytov, published on 16 April, 2019 - 13:08 )
Tools