Zaključna konferenca projekta MOBITOUR – Park Škocjanske jame, Slovenija, 22. 9. 2020

Dogodki

Zaključna konferenca projekta MOBITOUR, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, se bo odvijala v Parku Škocjanske jame, Slovenija 22. septembra 2020.

Dogodek bo hibridne narave, saj bo poleg fizične udeležbe na dogodku, omogočeno tudi spremljanje konference preko neposrednega prenosa na Facebook strani projekta.

Zaključna konferenca se bo osredotočala v pri vrsti na predstavitev glavnih rezultatov projekta ter na razvoj dobrih praks na področju čezmejnega sodelovanja, kot je primer Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Po uvodnem delu, sta v programu predvideni dve sočasni delavnici, od katerih je ena namenjena  sestanku za ustanovitev novega EZTS-ja Geopark Kras, druga pa okrogli mizi o izzivih v kontekstu spodbujanja nizkoogljične mobilnosti in uporabe alternativnih prevoznih sredstev.

V treh letih trajanja projekta, smo promovirali in spodbujali multimodalnost, trajnostni transport ter vzpostavitev pametnih transportnih rešitev za prebivalce območja in za turiste. Tako so bila uporabnikom obalnih turističnih destinacij in zaledja na voljo električna vozila in ostali alternativni viri transporta.

Ob zaključku dogodka bo sledila tiskovna konferenca, na kateri bodo predstavljeni rezultati projekta.

Tools