VISFRIM - Opazovalnica občanov

Dogodki

Člani konzorcija VISFRIM, skupaj s projektom WeObserve (več o projektu tukaj: https://www.weobserve.eu/), so v sredo, 18.novembra 2020, organizirali spletno delavnico Opazovalnica Občanov o upravljanju poplavne ogroženosti. Cilj projekta WeObserve je ustvariti trajnosten ekosistem opazovalnic za državljane, ki se lahko sistematično spoprijema z izzivi ozaveščenosti, sprejemljivosti in trajnosti ter pomaga prenesti 'znanost občanov' (citizens science) v ospredje, tudi skozi organizacijo dogodkov po vsej Evropi; cilj projekta VISFRIM, pa je izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih, del tega pa je tudi izvedba Opazovalnice občanov (CO).

Na delavnici je sodelovalo več kot 50 predstavnikov iz Italije in Slovenije: lokalne oblasti, upravljalci, znanstveniki in strokovnjaki. Spletna delavnica je udeležencem omogočila, da so se seznanili z osnovnimi načeli CO, jim zagotovili praktične izkušnje na področju znanosti občanov in Opazovalnicce občanov, ter prikazali, kako lahko odločevalci uporabijo informacije, ki jih posredujejo občani. Urad za vodno območje Vzhodnih Alp (AAWA), vodilni partner projekta VISFRIM in partner v projektu WeObserve, je predstavil, kako je tovrsten pristop učinkovit pri upravljanju reke Brenta-Bacchiglione. Na podlagi pridobljenih informacij, so udeleženci razpravljali o potencialu Opazovalnice občanov pri ublažitvi poplave ogroženosti. Tak pristop naj bi omogočil doseganje številnih koristi: informacije, ki jih bodo psoredovali občani, bodo obogatile obstoječi nabor podatkov, ki se pridobivajo iz statičnih nadzornih mrež, ki nahajajo na samem kraju merjenja in zato ne morejo natančno opisati stanje vodnega cikla med dogodki, kot so poplave. Občani bodo prek mobilne aplikacije lahko pošiljali besedilo in slike z uro in natančno geolokacijo. Na ta način bi lahko izvedli zanesljivejšo analizo poplav. Ocenjuje se, da se bo povečala tudi ozaveščenost javnosti in pripravljenost na poplavne dogodke, kar bo posledično pomembno zmanjšalo ranljivost na poplave: ljudje bodo poplave prepoznali kot del svojega okolja zavedali se bodo, da so ogroženi in to upoštevali pri delovanju. Tako državljani ne bodo več le potrošniki informacijskih storitev na samem koncu informacijske verige, a bodo zdaj imeli aktivno vlogo pri razumevanju okolja: premik od tradicionalne komunikacijske paradigme do dvosmernega komunikacijskega modela. Njihova poročila bodo zbrana na spletnih platformah, kjer jih bodo odločevalci lahko videli in se po potrebi nanje aktivno odzvali. Stalne povratne informacije, ki jih bodo državljani prejemali, bodo lahko pvovečale njihovo pripravljenost za sodelovnje v procesih upravljanja voda.

Učinkovito sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev, ki prispeva k ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih in podpori sprejetim odločitvam je v skladu z Direktivo EU o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem (DIREKTIVA 2003/35/ES), prav tako pa tudi v skladu s poplavno direktivo 2007/60/EC. Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih načrtujemo tudi v okviru izvedbe Opazovalnice občanov, izpolnjuje eno izmed medsektorskih tem v programu Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020.

0.JPG
( 49 bytov, published on 16 December, 2020 - 22:22 )
1.JPG
( 40 bytov, published on 16 December, 2020 - 22:22 )
2.JPG
( 42 bytov, published on 16 December, 2020 - 22:22 )
3.JPG
( 47 bytov, published on 16 December, 2020 - 22:22 )
Tools