VISFRIM - Delavnica Opazovalnica občanov

Dogodki

V sredo 13.4.2022, je bila v okviru projekta VISFRIM organizirana delavnica z naslovom Opazovalnica občanov, katere namen je bil na eni strani predstavitev spletne platforme, ki bo omogočala večsmerno izmenjavo informacij povezanih s poplavno varnostjo med občani, strokovno javnostjo in upravljalci porečij, ter na drugi strani pridobitev mnenj za dopolnitve in izboljšave omenjene spletne platforme. Delavnica je potekala v Pomniku miru na Cerju.
Na začetku delavnice sta Ingrid Arh in Damjan Dvoršek iz Agencije za okolje (ARSO) najprej predstavila nekaj splošnih informacij o projektu in stanju poplav v Sloveniji in Vipavski dolini, ter povezano zakonsko podlago (Poplavna direktiva). Predstavljeni so bili tudi ostali trenutni rezultati projekta, predvsem izvedeni strukturni ukrepi, ki poleg spletne platforme predstavljajo aktivnosti, ki so namenjene zmanjšanju poplavne ogroženosti.
Cilj postavitve spletne platforme Opazovalnica občanov je vzpostaviti sistem, kjer bo lahko vsakdo poročal o stanju vodotoka in hkrati pregledal opazovanja drugih občanov. Opazovanja, ki vsebujejo informacije o trenutni višini vode, morebitnih poškodbah infrastrukture ali blokiranem kanalu, tako predstavljajo dodaten vir informacij tako za odločevalce kot za občane. Predstavljen je bil primer dobre prakse za vnos in pregled opazovanj z norveško aplikacijo Varsom Regobs, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku in si jo lahko uporabniki naložijo na telefon ter jo uporabljajo. Opazovanja, ki se vnesejo v aplikacijo Varsom Regobs, so vidna na spletni platformi Opazovalnica občanov.
Predstavitvam je sledila je diskusija z udeleženci delavnice, kjer so bile zbrane ideje in predlogi za izboljšanje dvosmerne komunikacije med občani in odločevalci, ter izboljšavo spletne platforme.

1.jpg
( 2 byta, published on 26 April, 2022 - 14:20 )
2.jpg
( 2 byta, published on 26 April, 2022 - 14:20 )
Tools