Sestanek DIVA TC in SC

Dogodki

Predstavniki projektnih partnerjev DIVA so se 2. februarja srečali na sestanku TC in SC, ki je ponovno potekal preko spletne povezave. Pregledali so do sedaj izvedene aktivnosti, ocenili trenutno stanje in se nato osredotočili na aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti do zaključka projekta, 30. junija 2022. Trenutno je v centru pozornosti podpora in spremljanje izvajanja pilotnih akcij. V planu za prihodnje mesece pa je organizacija več dogodkov, zaključek pilotnih projektov, ocena rezultatov ter zaključni dogodek v Benetkah. Spremljajte nas za več informacij.

DIVA TC&SC meeting_1DIVA TC&SC meeting_1
tc&sc 2_2_2022_1.jpg
( 275 bytov, published on 3 Februar, 2022 - 11:39 )
DIVA TC&SC meeting_2DIVA TC&SC meeting_2
tc&sc 2_2_2022_3a.jpg
( 249 bytov, published on 3 Februar, 2022 - 11:39 )
DIVA TC&SC meeting_3DIVA TC&SC meeting_3
tc&sc 2_2_2022.jpg
( 240 bytov, published on 3 Februar, 2022 - 11:39 )
Tools