SAVE THE DATE: 6. 12. 2022 - Delavnica o komunikaciji za projekte, sofinancirane iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Dogodki

Dne 6. decembra bo od 9.15 do 12. ure na spletu potekala prva delavnica, namenjena komunikacijskim aktivnostim projektov, ki jih bo sofinanciral Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Na delavnici bodo predstavljene Smernice za grafično podobo komunikacijskih dejavnosti in prepoznavnosti projektov, evropske uredbe in praktični primeri uporabe. Govora bo o komunikacijskih dejavnostih projektov in upravičenosti izdatkov za komunikacijo.

Delavnica bo potekala na platformi Zoom. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz italijanščine v slovenščino in obratno.

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna. Povezava na prijavo in program delavnice bosta v prihodnjih dneh objavljena na spletni strani Programa https://www.ita-slo.eu/.

Tools