SALUTE-ZDRAVSTVO Novi prostori, ki pod eno streho združujejo različne storitve za šibkejše skupine

Dogodki

Obisk Ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na Goriškem je minil v znamenju pogovorov o socialnem stanju v Mestni občini Nova Gorica. V sklopu obiska so minister, župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in predsednik EZTS GO Paolo Petiziol slovesno odprli prenovljen Skupnostni center v Novi Gorici. V njem so v okviru čezmejnega projekta Salute-Zdravstvo, ki ga vodi EZTS GO, umeščeni Info Točka in Center za duševno zdravje. Poleg tega bo v skupnostnem centru deloval tudi Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki bo sobival z Info Točko, Zavetišče za brezdomce in Stanovanjska skupina za ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. 

Skupna vrednost projekta je 1,3 milijona evrov, financirana pa je iz več virov, Mestne občine Nova Gorica,  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in EZTS GO v okviru projekta Salute-Zdravstvo.Skupnostni center bo namenjen zmanjševanju tveganja revščine in povečanju socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, predstavlja pa tudi obliko medgeneracijskega in medsektorskega sodelovanja ter primer dobre prakse sobivanja programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter otroških in mladinskih programov. Skupnosti center bo upravljal Mladinski center Nova Gorica.

Ob odprtju Skupnostnega centra je minister Cigler Kralj povedal: »Simbolika je izjemna. Iz nekdanjega samskega doma je nastal Skupnostni center in gotovo lahko rečem, da je to še en dokaz odličnega sodelovanja lokalne skupnosti in čezmejnega sodelovanja, saj so tu vsi pristojni prispevali svoj kamenček v mozaik. Ob sodelovanju lokalne skupnosti in nevladnih organizacij, lahko rečem tudi lokalne politike, bo nudil dom, zatočišče za najranljivejše skupine. To je naša skupna odgovornost, kajti družba je močna toliko, kolikor zna poskrbeti za svoje najšibkejše in jih čim bolje vključiti, jih podpreti, da znajo izkoristiti svoje potenciale.«

Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič je ob odprtju Skupnostnega centra izpostavil prispevek EZTS GO: »Integriramo socialne storitve, povezujemo skupnost v enotnem območju obeh Goric. Skrb za marginalne skupine je skupna skrb enotnega somestja, kar kaže na to močno povezanost obeh Goric. Prav Skupnostni center je pomemben korak v to smer. Vsako evropsko mesto, ki da kaj nase, je socialno povezano, skrbi za marginalne skupine. Gorici kot Evropska prestolnica kulture sta zagotovo mesti, ki tvorita enotno urbano območje, ki da nekaj daje, torej integrira tudi socialne storitve.«

Vsebine Skupnostnega centra je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški mestni občini mag. Marinka Saksida: »Ponosni smo, da smo pripeljali projekt Skupnostnega centra do konca, da bodo začeli programi delovati. Zavetišče za brezdomce smo razširili z dodatnimi kapacitetami; sedaj je na voljo 20 postelj, prej jih je bilo 10. Nekaj bo programov na področju duševnega zdravja: Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju, Center za duševno zdravje s skupnostno psihiatrično obravnavo in dve stanovanjski skupini za osebe s težavami v dušenem zdravju. Svoje mesto bo dobila tudi informacijska pisarna, kjer bodo lahko ljudje dobili informacije o vseh socialno-varstvenih programih na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Gorica. Ti bodo lahko dobili pomoč in usmeritve, kam se lahko obrnejo, pa tudi prostor za pogovor.«

Pomočnik direktorja EZTS GO Tomaž Konrad: »Del EZTS GO je slovenski Center za duševno zdravje in Info točka, ki je ena od treh info točk v mreži. Pred dobrim letom smo jo prvič odprli v Gorici, nekaj mesecev nazaj pa malo manjšo v Šempetru pri Gorici. Namen je, da se vzpostavi mreža, kjer bodo lahko uporabniki, občani naših treh občin dobili informacije o socialnih in zdravstvenih storitvah. Veseli smo, da prostore predajamo funkciji. Verjamemo, da bo stvar dobro zaživela. Namenjena je širokemu spektru socialnih skupin. Vabimo, da si pridejo ljudje čim prej ogledati in pridobiti vse informacije.«

 

 Projekt Salute-Zdravstvo financira program Interreg Italia-Slovenija 2014–2020.

IMG20210719125944.width-748_0.jpg

03300d74-707b-4067-b0e0-e00e9dc4d678_0.JPG

PHOTO-2021-05-17-14-55-55_1_0.jpg

Tools