Projektni dogodek - NUVOLAK2 - Kick off meeting

Dogodki

Po izjemno uspešno izvedenem prvem projektu Nuvolak Fakulteta za management piše novo zgodbo o oblaku. Med šestimi projekti Univerze na Primorskem, ki bodo sofinancirani v okviru programa Interreg Italia-Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, je tudi projekt Nuvolak2, ki ga vodi prof. dr. Mitja Ruzzier. V četrtek, 19. oktobra 2017, je v Kopru potekal uvodni sestanek projekta. Sestanka so se udeležil predstavniki šestih projektnih partnerjev, med katerimi so Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Assocazione temporanea di scopo confcommercio iz Trsta (Slovensko deželno gospodarsko združenje), Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste ter Protectus, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

rojekt Nuvolak2: Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost malih in srednjih podjetij v čezmejnem območju je nadgradnja uspešnega projekta Nuvolak oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, s podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, z ažurnejšimi informacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter s podporno mrežo mentorjev in ustanov. V okviru projekta bodo integrirani tudi novi komunikacijski kanali, ki bodo orodju dali ažurnost, možnost interakcije, sodelovanja in povezovanja med uporabniki in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema. 

Tools