Projektni dogodek - EDUKA2 - Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 12. oktobra 2017, je v Palači Deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine (dvorana Tessitori) v Trstu potekalo prvo srečanje standardnega projekta z akronimom »EDUKA2«, ki se osredotoča na čezmejno upravljanje izobraževanja. Projekt je sofinanciran v okviru razpisa za standardne projekte št. 4/2016, ki ga je objavil Program Interreg V-A Italija-Slovenija.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI. Partnerji projekta so: INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Tools