Projektni dogodek: CB_WBL Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 19. oktobra 2017 je potekalo na sedežu Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu začetno srečanje standardnega projekta CB_WBL z naslovom »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom«, sofinanciranega v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki šestih projektnih partnerjev in ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport.

Tools