PRIMIS Tretji Steering Committee v Izoli

Dogodki

V četrtek 16. Januarja, v palači Manzioli, sedežu Italijanske Narodne Skupnosti v Izoli, je potekal 3. upravljalni odbor projekta PRIMIS - VEČKULTURNO POPOTOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO SKOZI PRIZMO MANJŠIN, sofinanciran iz EU Programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020.

To je bila priložnost za partnerstvo da se predstavi napredovanje popisa premične in nepremične dediščine jezikovnih skupnosti projekta (Kimbri, Ladinci, Slovenci v Italiji, Furlani v Benečiji, Italijani v Sloveniji) in zbrani podatki bodo vstavljeni v multimedijsko platformo. Razpravljalo se je tudi o pripravljalnih ukrepih za druge dejavnosti, ki bodo začele v naslednjih mesecih. Predstavljen je začetek prenove Palače Gravisi Buttorai v Kopru, ki bo postalo referenčno središče Italijanske jezikovne skupnosti v Sloveniji.

Tools