PRIMIS Delavnice za šolajočo se mladino ""Zgodba o uspehu"

Dogodki

6. septembra 2019 ob 9.30 SDGZ/URES bo organiziral prvo delavnico za šolajočo se mladino s tematiko kulturnih znamenitosti na programskem območju za širjenje načela večkulturnosti (WP 3.2.3) v okviru projekta PRIMIS. 
Naslov srečanja, ki bo s podjetnikom Joškom Sirkom - La Subida Country Resort - Gostilna al Cacciatore je "Zgodba o uspehu | La Subida | Sirk".
Srečanje bo v prostorih višje šole Prešeren, Str. di Guardiella 13/1, v Trstu.

 

Joško Sirk foto_0.jpgZgodba o uspehu.png

Tools