FISH-AGRO TECH CBC: B2B in R2B: Tehnološke inovacije za konkurenčnost kmetijstva

Dogodki

V četrtek, 4.7.2019 je na Kmetiji Krmac v Bertokih pri Kopru potekalo srečanje B2B in R2B: Tehnološke inovacije za konkurenčnost kmetijstva v okviru projekta FISH-AGRO TECH CBC, ki je delno financiran iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020,

Predstavljene so bile tako tehnične kot procesne inovacije v kmetijstvu. Mag. Janeza Forte iz Zavoda Terra Viva je predstavil svoj ekosistemski in sonaravni pristop k gojenju oljk ter prednosti le-tega kot so ohranitev biomase, zadrževanje vlage, odpornost na nekatere škodljivce in manjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Dane Podmenik iz Zadruge ekoloških proizvajalcev Istre z.o.o., je opisal izkušnjo trženja Istrskega kulinaričnega zabojčka, ki vsebuje domače in ekološke proizvode s področja Istre, kot so oljčno olje, školjke, sir, začimbe ipd., ki jih je mogoče uporabiti v priloženem receptu za hitro in preprosto pripravo obroka. Mag. Boštjan Božič iz podjetja EFOS d.o.o. je predstavil produkt Trapview. Gre za napredno past, ki omogoča zaznavanje škodljivcev na kmetijskih površinah in s tem pravilno časovno uporabo zaščitnih sredstev na rastlinah. Pri tem so uporabili tehnologijo umetne inteligence, za kar so dobili zlato nacionalno priznanje na Dnevu inovativnosti 2018. Federico Longobardi, iz podjetja Primo Principio Societa Cooperativa, je predstavil inovativno rešitev za kmetijstvo WiForAgri. Gre za celostno storitev, ki preko vremenskih postaj opremljenih z različnimi senzorji omogoča monitoring ter posledično hitro in ciljano odzivanje na agro-meteorološke spremembe za kmetovalce, omogoča razvoj napovednih modelov itd. Pozitivni učinki uporabe  WiForAgri so: povečan donos kmetijskih površin, optimizacija njihovega upravljanja ter nižja poraba vode in fitofarmacevtskih sredstev.

Na srečanju v celoti posvečenemu inovacijam kmetijstvu, ki je povezalo strokovnjake, raziskovalce, podjetnike ter agronome, da so lahko skupaj ocenjevali aplikativnost tehnoloških inovacij v kmetijstvu ter dali smernice projektnim partnerjem glede nadaljnjih aktivnosti predvidenih v projektu .

Tools