ENGREEN - niz predavanj na temo zelene infrastrukture med 14. in 20. septembrom 2020

Dogodki

V okviru projekta ENGREEN vas v prihodnjem tednu vabimo na niz predavanj na temo zelene infrastrukture, ki ga bomo zaokrožili z vodenim pohodom v nedeljo.

PREDAVANJA:

ponedeljek 14. 9. 2020

»OBMOČJA OHRANJANJA NARAVE IN PROSTOVOLJNI NARAVOVARSTVENI NADZORNIKI V PARKU ŠKOCJANSKE JAME«

torek 15. 9. 2020

»KRAŠKI KALI - MALA MOKRIŠČA Z VELIKIM POMENOM«

Sreda 16. 9. 2020

»TUJERODNE IN INVAZIVNE VRSTE V IN OB KALIH«

Četrtek 17. 9. 2020

»SUHI ZIDOVI - ZAZNAVNA SESTAVINA KRAŠKIH EKOSISTEMOV IN POKRAJINE«

VODEN POHOD

Nedelja 20. 9. 2020

»SPOZNAJMO KRAŠKE KALE«

Več o dogodkih v priloženih vabilih. Vljudno vabljeni!

»INTRODUCING KARST PONDS«

Learn more about the events in attached invitations. You are cordially invited!

»NATURE CONSERVATION AREAS AND VOLONTARY PARK SERVICE RANGERS IN THE ŠKOCJAN CAVES REGIONAL PARK«»NATURE CONSERVATION AREAS AND VOLONTARY PARK SERVICE RANGERS IN THE ŠKOCJAN CAVES REGIONAL PARK«
14.9.2020 PROSTOVOLJNI NARAVOVARSTVENI NADZORNIKI - LE GUIDE AMBIENTALI VOLONTARIE.pdf
( 197 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
»KARST PONDS – LITTLE WETLANDS OF LARGE SIGNIFICANCE«»KARST PONDS – LITTLE WETLANDS OF LARGE SIGNIFICANCE«
15.9.2020 KRAŠKI KALI - GLI STAGNI CARSICI.pdf
( 159 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
ALLOCHTHONOUS AND INVASIVE SPECIES INSIDE AND NEAR KARST PONDS«ALLOCHTHONOUS AND INVASIVE SPECIES INSIDE AND NEAR KARST PONDS«
16.9.2020 TUJERODNE IN INVAZIVNE VRSTE - SPECIE ALIENE E INVASIVE.pdf
( 159 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
»DRY WALLS – VISIBLE COMPONENT OF KARST ECOSYSTEMS AND LANSCAPE«»DRY WALLS – VISIBLE COMPONENT OF KARST ECOSYSTEMS AND LANSCAPE«
17.9.2020 SUHI ZIDOVI - I MURETTI A SECCO .pdf
( 159 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
»INTRODUCING KARST PONDS«»INTRODUCING KARST PONDS«
20.9.2020 SPOZNAJMO KRAŠKE KALE - CONOSCIAMO GLI STAGNI CARSICI.pdf
( 159 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
2suhozid_muro a secco.jpg
( 421 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
3invazivke zlata ribica_invasive pesce rosso.jpg
( 152 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
4invazivke_invasive.JPG
( 133 bytov, published on 11 September, 2020 - 12:28 )
Tools