ENGREEN – Biološki večer »SODOBNI IZZIVI VARSTVA VELIKE UHARICE V SLOVENIJI «

Dogodki

V sredo, 10. februarja 2021, ob 19.00 uri se bo prek ZOOM-a odvijal 5. dogodek iz cikla »Biološki večeri« Univerze na Primorskem iz Kopra, ki poteka v okviru projekta »ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI«, ki je sofinaciran v okviru okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Skupaj z varstvenim ornitologom Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tomažem Miheličem, spoznali veliko uharico in izzive za njeno varstvo.

Predavanja se odvijajo v slovenski in italijanski različici, s sprotnim prevajanjem.

Povežete se lahko:

-neposredno prek platforme Zoom: https://upr-si.zoom.us/j/82928932580#success

-prek spletne strani https://bioloski-veceri.famnit.upr.si

-prek kanala Facebook projekta Engreen https://www.facebook.com/ProjectENGREEN

Predavanja si je mogoče naknadno ogledati na kanalu Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLo4k0N6tVVmvBcqZmbHO2_UX-1BL_uj_X

Ne zamudite tega zares zanimivega predavanja!

Tools