CROSSMOBY - ČEZMEJEN PROMET IN MOBILNOST V EU - IZZIVI IN TRENUTNO STANJE, BENETKE, 22-23 OKTOBER 2020

Dogodki

Čezmejni promet in mobilnost v EU – Izzivi in trenutno stanje je dogodek, ki ga organiziramo v Benetkah, 22-23 oktobra 2020.

Namen dogodka bo opraviti sistematično analizo aktivnosti, ki se že izvajajo in določiti prioritete za prihodnje aktivnosti. Strokovnjake in akademike smo zato povabili, da nam do 30.4.2020 oddajo prve prispevke na temo:

- Stanje trenutne politike čezmejnega prometa v EU

- Kazalniki trajnosti in dostopnosti v čezmejnem prometu

- Vpliv čezmejne mobilnosti na gospodarsko rast in enakost

- Primeri dobrih praks na področju čezmejni mobilnosti

- Razvoj celostnih prometnih strategij in čezmejna integracija v urbani mobilnosti: politike in praksa

- Vpliv čezmejnega prometa na kohezijo

- Odnos in vedenje ljudi v luči čezmejnih potovanj

- Modeli in vzorci za ponudnike in omrežja

Oddaja prispevkov (abstract) je bila možna na naslov: sustainability.management@unive.it, zadeva sporočila: Crossmoby workshop.

Do 31.8.2020 pa bomo zbirali končne prispevke, v angleškem jeziku.

Udeležba na dogodku je odprtega tipa, z obvezno prijavo do 31.8.2020. Izbrani prispevki bodo objavljeni v publikaciji, ki bo na voljo v tiskani in spletni obliki (prost dostop).

Znanstveni odbor: dr. Pietro Lanzini, asistent profesor, Oddelek za upravljanje, Ca’ Foscari University of Venice dr. Luka Mladenovič, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, Urbanistični inštitut Republike Slovenije dr Raffaele Pesenti – redni profesor, Oddelek za upravljanje, Ca’Foscari University of Venice dr. Aljaž Plevnik, strokovno-raziskovalni svetnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije dr. Tom Rye, profesor prometne politike, University College Molde, Norway. dr. Andrea Stocchetti, izredni profesor, Oddelek za upravljanje, , Ca’ Foscari University of Venice.

Tools