ZAKLJUČENI RAZPIS - Vabilo k predložitvi Operacije strateškega pomena ADRIONCYCLETOUR

Stato: 
Aperto

Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Vabilo k predložitvi Operacije strateškega pomena ADRIONCYCLETOUR - Izvajanje, v programskem območju, projektne ideje na medsektorskem področju EUSAIR Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRiatic IONian CYCLE route for sustainable TOURism. Projekt je potrebno predložiti prek spletnega elektronskega nadzornega sistema programa IT-SI - v nadaljnjem besedilu: "Jems" -, na spletni strani https://jems.regione.fvg.it, do vključno 21/12/2022.

 

Odlok o imenovanju komisije za ocenjevanje strateškega projekta Izvajanje, v programskem območju, projektne ideje na medsektorskem področju EUSAIR “Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR”

Izvleček odločbe o imenovanju komisije za ocenjevanje strateškega projekta Izvajanje, v programskem območju, projektne ideje na medsektorskem področju EUSAIR “Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR”

 

Categoria: 
Bando Programmazione 2021 - 2027