Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov (zaključeni dne 30.09.2016)

Stato: 
Chiuso

Dne 15.06.2016 so bili objavljeni v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR), številka 24 (v italijanskem jeziku). javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

Zaradi upočasnitev spletne aplikacije, do katere je prišlo 48 ur pred rokom za oddajo vlog, je rok bil podaljšan do 14.00.00 Ure dana 30.09.2016.

Dokumenti

Dokumentacija – za partnerje izven programskega območja
FAQ Razpisi 2016 - al 26/09/2016

Razpisi

Javni razpis za standardne projekte št. 1/2016 1b
Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e
Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f
Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS

Razpisna dokumentacija

 1. Merila izbora
 2. Priročnik za ocenjevanje
 3. Smernice za uporabo e-vloge (Verzija 01/2016 - Zadnja posodobitev: 21.06.2016)
  Smernice za uporabo e-vloge - Nova verzija 8.8.2016 
 4. Priročnik o upravičenosti izdatkov/ Manual on eligibility of expenditures
 5. Vzorec Partnerske pogodbe .doc.pdf
 6. Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) .doc.pdf
  Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) nova verzija 9.8.2016.  .doc / .pdf
  Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ .doc / .pdf
 7. Predloga Izjave projektnega partnerja (PP) .doc.pdf
  Predloga Izjave projektnega partnerja (PP) nova verzija 9.8.2016 .doc / .pdf.
  Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ. .doc / .pdf
 8. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju
  Delovna verzija vloge, ki je namenjena lažjemu izpolnjevanju e-vloge
  Off-line obrazec e-prijavnice

Prednostne lestvice

Odbor za spremljanje Programa je dne 28. junija 2017 potrdil prednostne lestvice projektov predloženih v okviru javnih razpisov za standardne projekte. Lestvice so na voljo na naslednji povezavi.

Categoria: 
Bando generico