Napoved razpisa INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIJA št. 7/2019 za standard projekte

Stato: 
Chiuso

Za zadnje standard projekte je na voljo 11 milijonov evrov iz sklada ESRR

V začetku leta 2019 bo objavljen zadnji javni razpis Interreg V-A ITALIA-SLOVENIJA, namenjen standard projektom. Odprt bo 60 dni. Omenjeni razpis razpolaga s 11 milijoni evrov sredstev iz sklada ESRR, s katerimi bo financiranih projekti, vezanih na 1b, 6d, 6f in 11 ETS prednoste naložbe programa. Ciljni razpis naslavlja le določene specifične cilje Programa, in  želi prispevati samo nekaterim kazalnikom neposrednih učinkov Programa.

Predložitev projektnih predlogov bo potekala izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2, ki jo je razvila družba Insiel (družba in-house Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine). Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP).

Dostop do Login FVG  bo tokratni dostop vrste “strong login”, za katerega je potrebna overitev identitete podpisnika v fazi vstopa v sistem za oddajo e-vloge, in sicer po sledečem postopku:

  1. V primeru, da uporabnik poseduje čitalec pametnih kartic/bussines key, lahko dostopa do sistema z naprednim dostopom. Takim uporabnikom se priporoča uporaba brskalnika z uporabo vgrajenega ključa, tako kot to priporoča dobavitelj le-tega.
  2. V kolikor uporabnik ne poseduje čitalca pametnih kartic/bussines key, mora najprej pridobiti dostop tipa »Base« oz. »Osnovni« ter nato izpolniti obrazec za overitev (priloga 1) in gaposredovati Skupnemu sekretariatu z namenom overitve identitete zakonitega zastopnika VP. Po preveritvi podatkov bo Skupni sekretariat obvestil VP, da lahko vstopi v sistem.
  3. V kolikor je uporabnik že dostopal do sistema z overitvijo identitete (npr. upravičenci programa 2007-2013, ki so dostopali do programa za poročanje GOLDMIS), lahko dostopa do sistema brez ustvarjanja novega dostopa.

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do login, mora biti zakoniti zastopnik organizacije. Dostop do Login FVG bo mogoč od 7. Januarja 2019 preko spodnje povezave:

•Uporabniki v italijanščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT

•Uporabniki v slovenščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI

So na voljo Navodila za registracijo loginfvg.

 

Pozor! Vodilnim partnerjem se priporoča, da uredijo dostop do Login FVG takoj po 7. januarju oziroma vsekakor najmanj 15 dni pred datumom zaključka razpisa in se tako izognejo morebitnim  tehničnim težavam.

V primeru težav pri dostopu do login FVG se lahko obrnite na skupni sekretariat, Ulica Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija, tel .: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

Categoria: 
Bando generico