Napoved razpisa INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIJA št. 5/2018 za strateške projekte

Stato: 
Chiuso

Za strateške projekte je na voljo 27 milijonov evrov  iz sklada ESRR

V začetku leta 2018 bo objavljen peti javni razpis Interreg V-A ITALIA-SLOVENIJA, namenjen strateškim projektom. Odprt bo 45 dni. Omenjeni razpis razpolaga s 27 milijoni evrov sredstev iz sklada ESRR, s katerimi bo financiranih 10 projektov, vezanih na šest prednostih naložb programa. Strateške teme, ki jih je odobril Odbor za spremljanje v mesecu febraurju 2017, so naslednje:

Prednostna os

Prednostna naložba

Specifični cilj

E-koda

Strateška tema

1

1b

1.1.

 

NANOTEHNOLOGIJE

 

KREATIVNA INDUSTRIJA

2

4e

2.1.

 

SECAP

 

MOBILNOST IN INTERMODALNOST’

3

6c

3.1.

 

ODLIČNOST V TURIZMU

 

PRVA SVETOVNA VOJNA

 

MANJŠINE IN VEČKULTURNOST

3

6d

3.2.

 

NATURA 2000 IN ZELENA INFRASTRUKTURA

3

6f

3.3.

 

DIREKTIVA O POPLAVAH

4

11 ETS

4.1.

 

CIVILNA ZAŠČITA

 

Predložitev projektnih predlogov bo potekala  izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2, ki jo je razvila družba Insiel (družba in-house Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP).

Dostop do Login FVG – za razliko od dostopa v primeru javnih razpisov za standardne projekte, ki so bili objavljeni junija 2016 – bo tokratni dostop vrste “strong login”, za katerega je potrebna overitev identitete podpisnika v fazi vstopa v sistem za oddajo e-vloge, in sicer po sledečem postopku:

  1. V primeru, da uporabnik poseduje čitalec pametnih kartic/bussines key, lahko dostopa do sistema z naprednim dostopom. Takim uporabnikom se priporoča uporaba brskalnika z uporabo vgrajenega ključa, tako kot to priporoča dobavitelj le-tega.
  2. V kolikor uporabnik ne poseduje čitalca pametnih kartic/bussines key, mora najprej pridobiti dostop tipa »Base« oz. »Osnovni« ter nato izpolniti obrazec za overitev (priloga 1) in gaposredovati Skupnemu sekretariatuz namenom overitve identitetezakonitega zastopnika VP. Po preveritvi podatkov bo Skupni sekretariatobvestil VP, da lahko vstopi v sistem.
  3. V kolikor je uporabnik že dostopal do sistema z overitvijo identitete (npr. upravičenci programa 2007-2013, ki so dostopali do programa za poročanje GOLDMIS), lahko dostopa do sistema brez ustvarjanja novega dostopa.

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do login, mora biti zakoniti zastopnik organizacije. Dostop do Login FVG bo mogoč od 15. januarja preko spodnje povezave:

•        Uporabniki v italijanščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT

•        Uporabniki v slovenščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI

 

So na voljo Navodila za registracijo loginfvg.

 

Pozor!  Vodilnim partnerjem se priporoča, da uredijo dostop do Login FVG takoj po 15. januarju oziroma vsekakor najmanj 15 dni pred datumom zaključka razpisa in se tako izognejo morebitnim  tehničnim težavam.

V primeru težav pri dostopu do login FVG se lahko obrnite na skupni sekretariat, Ulica Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija, tel .: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

 

Categoria: 
Bando generico