CILJNI RAZPIS ZA STRATEŠKE PROJEKTE ŠT. 06/2018

Stato: 
Chiuso

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 27, z dne 4. julija 2018, je bilo objavljeno (v italijanskem jeziku) obvestilo o odprtju šestega razpisa Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je namenjen predložitvi strateških projektov. Ciljni razpis za strateške projekte št. 06/2018 je bil odprt od 4. julija 2018 do 3. avgusta 2018. Odbor za spremljanje Programa je dne 25. okotbra 2018 potrdil prednostne lestvice strateških projektov v zvezi s Prednostno osjo 1b - Strateška Tema 2 Kreativna industrija.

PREDNOSTNE LESTVICE

Razpis

Ciljni razpis za strateške projekte št. 06/2018

Razpisna dokumentacija

 1. Zakonski pogoji za VP/PP;
 2. Priročnik za ocenjevanje;
 3. Priročnik o upravičenosti izdatkov;
 4. Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem;
 5. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji;
 6. Izjava vodilnega partnerja (VP);
  1. Izjava za italijanskega VP;
  2. Izjava za slovenskega VP;
 7. Izjava projektnega partnerja (PP);
  1. Izjava za italijanskega PP;
  2. Izjava za slovenskega PP;
 8. E-prijavnica dostopna na povezavi:
  1. http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT (italijanski prijavitelji);
  2. http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI (slovenski prijavitelji);
 9. Pooblastilo za pridobitev podatkov;
 10. Izjava PP izven upravičenega območja;
 11. Izjava o finančni sposobnosti profitnega zasebnega prijavitelja.

Na voljo tukaj razpisna dokumentacija.

S ciljem, da olajšamo postopek prijave, so na voljo še:

1. Smernice za pripravo in oddajo e-vloge;

2. Vzorec prijavnice;

3. Stroskovni načrt in Navodila (v slovenskem jeziku);

4. Complaint procedure.

Rok za oddajo

Končni rok za oddajo vlog je 3.8.2018 ob 12.00.59 (CET).

Informacije

Skupni sekretariat

Via del Lavatoio, 1

34132 Trst, Italija

Tel.: +39 040 377 5993 (uradne ure: od ponedeljka do četrtka med 9.30 in 13.00)

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

 

Za vse dodatne informacije v zvezi s tem razpisom in/ali programom sta na razpolago tudi:

Slovenska Info točka

Republika Slovenija

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Regionalna pisarna v Štanjelu

Štanjel 1a

6222 Štanjel, Slovenija

Tel.: +386 5 7318 533

E-mail: it-si.svrk@gov.si

 

Regionalna pisarna na deželi Veneto

Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e macrostrategie europee

Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia, Italija

Tel. +39 041 279 1589 – 1585 - 1495

e-mail: interreg@regione.veneto.it

Način predložitve projektnih predlogov

Predložitev projektnih predlogov bo potekala izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2, ki jo je razvila družba Insiel (družba in-house Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Potrebna je predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password).

Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP).

Dostop do Login FVG bo dostop vrste “strong login”, za katerega je potrebna overitev identitete podpisnika v fazi vstopa v sistem za oddajo e-vloge, in sicer po sledečem postopku:

 1. V primeru, da uporabnik poseduje čitalec pametnih kartic/bussines key, lahko dostopa do sistema z naprednim dostopom. Takim uporabnikom se priporoča uporaba brskalnika z uporabo vgrajenega ključa, tako kot to priporoča dobavitelj le-tega.
 2. V kolikor uporabnik ne poseduje čitalca pametnih kartic/bussines key, mora najprej pridobiti dostop tipa »Base« oz. »Osnovni« ter nato izpolniti obrazec za overitev (priloga 1) in gaposredovati Skupnemu sekretariatuz namenom overitve identitetezakonitega zastopnika VP. Po preveritvi podatkov bo Skupni sekretariatobvestil VP, da lahko vstopi v sistem.
 3. V kolikor je uporabnik že dostopal do sistema z overitvijo identitete (npr. upravičenci programa 2007-2013, ki so dostopali do programa za poročanje GOLDMIS), lahko dostopa do sistema brez ustvarjanja novega dostopa.

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do login, mora biti zakoniti zastopnik organizacije. Dostop do Login FVG je preko spodnje povezave:

• Uporabniki v italijanščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT

• Uporabniki v slovenščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI

So na voljo Navodila za registracijo loginfvg.

Pozor! Vodilnim partnerjem se priporoča, da uredijo čim prej dostop do Login FVG oziroma vsekakor najmanj 15 dni pred datumom zaključka razpisa in se tako izognejo morebitnim  tehničnim težavam.

V primeru težav pri dostopu do login FVG se lahko obrnite na skupni sekretariat, Ulica Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija, tel .: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

Categoria: 
Bando generico