NUVOLAK2

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.20
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.194.855,00€
Prispevek ESRR:
1.015.626,75€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1194855.00€
Prispevek ESRR: 
1015626.75€

NUVOLAK2

Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj je bil razvoj, pilotna uvedba in diseminacija inovativnega marketinškega orodja s spletno podporo v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz za povečanje inovativnosti startupov in MSPjev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju marketinških znanj, čezmejnega sodelovanja in mreženja med ključnimi deležniki inovacijskega okolja za doseganje globalne konkurenčnosti.

Povzetek projekta: 

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta NUVOLAK oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obe strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij. Integrirani so bili novi komunikacijski kanali, ki so orodju dali ažurnost, možnost interakcije, sodelovanja in povezovanja med uporabniki in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema. Z novostmi je projekt naslovil teritorialne izzive nizke stopnje raziskovanja, inoviranja in razvoja v mnogih (ruralnih) območjih in povezanim nezadostnim prenosom znanja in inoviranja, koncentracijo storitev in aktivnosti glavnih urbanih območjih oz. prešibkim prenosom znanja iz raziskovanja v prakso. Pristop je temeljil na izkušnjah z večletno uporabo dvojezičnega portala Mikrobiz, poznavanju potreb ciljnih skupin uporabnikov, integracijo specifik poslovanja in okolja čezmejnega območja, ter partnerstvu, ki bo projektne rezultate nadalje uporabljalo za svoje osnovne dejavnosti, s tem pa poskrbelo na trajnost rezultatov in njihov nadaljnji razvoj. Glavni neposredni učinki, ki so jih bili deležni raziskovalci, MSPji, startupi, študenti in druga javnost so bili: trajnejše sodelovanje podjetij s fakultetami, novi čezmejni raziskovalni projekti in 1 novo orodje v sklopu Mikrobiza preneseno na podjetja. Glavni cilj je bil razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz, kateri  je privedel do povečanja inovativnosti startpov in MSPjev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.

Glavni rezultati: 

1) posodobitev, nadgradnja obstoječe plaforme Mikrobiz (razvite v okviru projekta NUVOLAK) s spletnim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, dodatnim gradivom, dobrimi praksami, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter mrežo mentorjev in podpornih institucij z obeh strani. Navedena projektna rezultata sta  povečala stopnjo čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji programskega območja s predstavitvijo dobrih praks; izmenjavami raziskovalcev, podjetnikov in strokovnjakov ter njihovo vključitvijo v pedagoške procese sodelujočih akademskih institucij; novih pogodb o sodelovanju med čezmejnimi akterji inovacijskega okolja/fakultetami/MSPji; skupnimi projekti študentov z obeh strani meje v okviru programskega območja; mreženjem in povezovanjem med mentorji, raziskovalci, študenti in institucijami v okviru osebnih srečanj in spletne platforme Mikrobiz; tekmovanjem za najbolj inovativne projekte/ideje/marketinške pristope z obeh strani meje, letno organizacijo čezmejnega Festivala Inovativnosti; srečanji MSPjev, podjetnikov, študentov, raziskovalcev in podpornih institucij z obeh strani meje. 2) nabor inovativnih marketinških praks MSP-jev na obmejnem območju, izmenjava idenficiranih dobrih praks, identifikacija ključnih vzorcev in novo oziroma posodobljeno obstoječe orodje, ki je bilo implementirano in promovirano s pomočjo pilotnih izvedb, delavnic, svetovanj, srečanj, seminarjev, skupnih študentskih projektov, tekmovanj, izmenjav raziskovalcev, strokovnjakov in organizacijo festivalov inovativnosti. Navedena projektna rezultata sta povečala stopnjo čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji programskega območja s: predstavitvijo dobrih praks; izmenjavami raziskovalcev, podjetnikov in strokovnjakov ter njihovo vključitvijo v pedagoške procese sodelujočih akademskih institucij; novih pogodb o sodelovanju med čezmejnimi akterji inovacijskega okolja/fakultetami/MSPji; skupnimi projekti študentov z obeh strani meje v okviru programskega območja; mreženjem in povezovanjem med mentorji, raziskovalci, študenti in institucijami v okviru osebnih srečanj in spletne platforme Mikrobiz; tekmovanjem za najbolj inovativne projekte/ideje/marketinške pristope z obeh strani meje, letno organizacijo čezmejnega Festivala Inovativnosti; srečanji MSPjev, podjetnikov, študentov, raziskovalcev in podpornih institucij z obeh strani meje.

Partner

Vodilni partner

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CONFCOMMERCIO TRIESTE

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.6

PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
Nuvolak2_SLO_1.pdf
( 572 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:15 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj je bil razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz. Aktivnosti so spodbudile povečanje inovativnosti start-up-ov in MSP-ijev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Po 33 mesecih se je 30.6.2020 zaključil projekt Nuvolak2. Bilo je fantastično potovanje, na katerem smo se veliko naučili. Še pomembneje pa je, kaj smo pustili za seboj in kaj smo uspeli doseči med izvajanjem tega ambicioznega projekta. Večina kazalnikov, ki smo jih predvideli, je celo presežena, kljub zaostrenim razmeram, v katerih se je zaključil projekt.

Konkretno glede komunikacije:
• razvita je bila posebna spletna stran za projekt (www.inno.si) z novo blagovno znamko INNO, ki nam omogoča učinkovitejše sporočanje naših glavnih rezultatov in projektnih aktivnosti;
• več kot 50 prireditev, označenih kot Innotalks, je potekalo na čezmejnem območju Italije in Slovenije, kjer smo gostili uspešne podjetnike in druge strokovnjake;
• Več kot 200 objav na spletnem blogu (Innoblog) je bilo napisanih v slovenskem, italijanskem in včasih angleškem jeziku (http://www.inno.si/innoblog/)
• Na platformi Facebook (Innovation sharing center) je bila ustvarjena zelo aktivna skupnost s 3500+ sledilci in 3450+ všečki (v okviru projekta se je za +2300 povečalo število sledilcev in všečkov) in 1000+ napisanih objav, tudi na Linkedinu in občasno na Instagramu (za namene dogodka festINNO)
• Izdelanih in objavljenih 27 Newsletterjev
• Več kot 55 videoposnetkov je bilo posnetih na različnih dogodkih, ki smo jih organizirali, predvsem na Innotalks; dragocene informacije so dostopne tudi po dogodkih in so na voljo na portalu Mikrobiz v razdelku "Dobre prakse" ali na You Tube kanalu "Innoshare"
• Projekt in njegovi glavni rezultati so bili predstavljeni na več kot 20 različnih dogodkih, tudi izven projektnega območja, vključno z ZDA, Malto in Novo Zelandijo ter promovirani z več kot 10 kampanjami na Facebooku, Googlu in drugih specializiranih medijih

Vsebinsko:
• Razširili, posodobili in testirali smo (na 10 startupih) novo orodje za razvoj trženjskih in blagovnih znamk
• Intervjuvali smo 50 startup-ov (z intervjuji in poročili) o njihovih inovativnih marketinških dejavnostih
• Izvedli smo kvantitativno analizo s poročilom o inovacijskih aktivnostih in vključenosti uporabnikov v proces razvoja izdelkov / storitev, ki je temeljilo na 200 startupih iz Italije in Slovenije
• Platforma Mikrobiz (www.mikrobiz.net) je bila posodobljena z različnimi elementi in funkcijami (Innotools):
-  veliko vsebin je bilo prevedenih v angleščino
- Dodana sta dva nova modula, ki vsebujejo navodila o dinamičnem razvoju blagovnih znamk in poslovnih modelov ter funkciji "mentoriranja" (z bazo podatkov o več kot 20 podpornih inštitutih in 50 mentorjev iz čezmejnega območja)
- pripravili smo primerjalno orodje (za primerjavo podjetij z več kot 200 start-upi iz Slovenije in Italije z različnimi elementi soustvarjanja uporabnikov za razvoj novih izdelkov in storitev)
- vsebino smo posodobili z rezultati pregleda literature o različnih marketinških orodjih za inovacije in razvoj blagovnih znamk ter povzetek rezultatov naših kvantitativnih analiz
- izobraževali smo več kot 10 projektnih partnerjev z   "usposabljanjem trenerjev" in 2 obiskoma na terenu. S pridobljenim znanjem smo organizirali 50 delavnic in izvedli 300 individualnih posvetovanj
• Obe sodelujoči univerzi  sta izvedli več kot 30 obiskov in izmenjav med strokovnjaki in podjetniki
• Odprli smo dve inovativni učilnici (Innolabs) za podporo razvoju inovativnih marketinških dejavnosti s pomočjo IKT: eno na Univerzi na Primorskem in drugo na Cà Foscari v Benetkah
• Organizirali smo 3 festINNO (Innovation Festival), enega od njih popolnoma prek spleta, z več kot 1500 udeleženci v 3 letih: več kot 55 delavnic, 3 čezmejni izzivi za inovacije (z nagradami za najboljšo poslovno idejo študentov) in izvedba delavnic za študente mešanih narodnosti.
16.6. 2020 je organizacija SPIRIT dogodek razglasila za slovenskega nacionalnega dobitnika nagrade EU za spodbujanje podjetništva.

V partnerstvu smo postavili dobre temelje sodelovanja, na osnovi katerih bomo v bodoče naslovili nove izzive in priložnosti na področju inoviranja.

Ni kaj dodatii: rezultati govorijo sami zase.
Veselimo se Nuvolak3
Dr. Mitja Ruzzier, vodja projekta

Kontakti

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
raziskovalna.sluzba@fm-kp.si
Kosančič Mihaela
raziskovalna.sluzba@fm-kp.si

Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

00386 (0) 70 466 559
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
polona@abc-accelerator.com
Juvančič Polona
polona@abc-accelerator.com

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
protocollo@pec.unive.it
Prof. Bagnoli Carlo
ricerca.managament@unive.it

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CONFCOMMERCIO TRIESTE

0039 0407707366
Via Mazzini 22, 34121 Trieste, Italia
confcommerciotrieste@legalmail.it
Farina Pietro
info@confcommerciotrieste.it

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

00386 (0) 17509080
Tržaška cesta 11, 1370 Logatec, Slovenija
dejan.sraml@ozs.si
Šraml Dejan
dejan.sraml@ozs.si

Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste

0039 0406701281
Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste, Italia
aries@ts.legalmail.camcom.it
Andolfatto Patrizia
patrizia.andolfatto@ariestrieste.it

PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

00386 (0) 31 667801
Bukovčeva 54, 1230 Domžale, Slovenija
matej@carlock.co
Peršolja Matej
matej@carlock.co