MobiTour

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
37 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.10.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.340.003,54€
Prispevek ESRR:
1.139.002,99€

The project in numbers

Trajanje: 
37 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.10.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1340003.54€
Prispevek ESRR: 
1139002.99€

MobiTour

Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil spodbujati celovito načrtovanje modelov trajnostne multimodalne urbane mobilnosti v turističnih krajih čezmejnega območja in povečati uporabo alternativnih prevoznih sredstev in turistične atraktivnosti celotnega območja ter istočasno zmanjšati onesnaževanje in izboljšati dostopnost med obalnim območjem in zaledjem. Cilj projekta se je povezoval s programskim ciljem, kot osnova za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Povzetek projekta: 

Na programskem območju je več krajev, kot so Portorož, Lignano in Caorle na obali ter Park Škocjanske jame in Kobilarna Lipica v kraškem zaledju, ki imajo veliko turistično privlačnost predvsem poleti, ko prihaja do zastojev in prometnih zamaškov zaradi izjemno povečanih turističnih tokov. Skupni izziv, ki smo ga reševali, je uspešno zmanjšanje emisij prevoznih sredstev in spodbujanje trajnostne nizkoogljične mobilnosti na čezmejnem območju, kar je tudi zagotovilo tudi boljšo dostopnost do turističnih krajev.

Splošni cilj je bil celovito načrtovanje modelov trajnostne mobilnosti za spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in zmanjševanje onesnaževanja ob zagotavljanju dostopnosti med obalnim območjem in zaledjem.

Spremembe se: sprejemanje novih planov urbane mobilnosti ter izvedba pilotnih aktivnosti, ki so vplivale na modele obnašanja turistov in prebivalcev in prispevale k izboljšanju poznavanja in uporabe novih storitev trajnostne mobilnosti.

Glavni učinki, ki smo jih doesgli v sklopu projekta so:

  • 5 pilotnih sistemov »parkiraj in se pelji« preko nabave električnih vozil in postavitev polnilnic na pametnih parkiriščih;
  • priprava 3 načrtov trajnostne urbane mobilnosti – SUMP (Piran, Lignano, Caorle) in 2 planov trajnostne mobilnosti (VP in Lipica).

Korist bodo imeli turisti, prebivalci mest in podeželja, lokalne uprave in MSP. Pristop je predvideval vključitev lokalnih uprav za koordinirano in trajnostno načrtovanje, državljanov za zavestno uporabo javnih prevoznih sredstev in nizkoogljičnih vozil ter turistov za zmanjševanje prometnih zastojev in onesnaževanja v najvišji sezoni. Pri povezovanju omenjenih območij v mrežo je bilo čezmejno sodelovanje ključnega pomena, , saj je izboljšalo učinkovitost okoljskih ukrepov. Novost je izdelava načrtov trajnostne mobilnosti, ki so predpostavka za boljšo kvaliteto življenja in turistično atraktivnost celotnega območja.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je bila povečana uporaba nizkoogljičnih prevoznih sredstev v obalnih turističnih destinacijah in v povezovanju z zaledjem, s pripravo novih planov mobilnosti. V okviru projekta so bili sprejeti trajnostni načrti urbane mobilnosti (SUMP) s strani občin, saj so na podlagi analize obstoječih in po pripravi novih SUMP-ov na območju projekta, razvili nove zasnove sistemov urbane mobilnosti, ki upoštevajo načela trajnosti in dostopnosti.

Projekt je spodbdil multimodalnost, okolju prijaznejši prevoz ter uvajanje pametnih storitev za prevoz prebivalcev, obiskovalcev in turistov s pomočjo javnih prevoznih sredstev, električnih avtomobilov in drugih alternativnih prevoznih sredstev (pešpoti in koles) v obalnih turističnih destinacijah in njihovem zaledju.

Usmerili smo se v trajnostne oblike prevoza, predvsem z vidika zmanjševanja emisij vozil kot glavnih onesnaževalcev okolja. Iz inovativnih rešitev pametne urbane mobilnosti so bile izpeljane pilotne aktivnosti, ki so potrdile ustreznost izbranih inovativnih ukrepov. Pomembno je bilo tudi izboljšanje povezav med obalnimi turističnimi destinacijami in zaledjem, kar pomeni, da so imeli rezultati projekta vpliv tudi na povezovanje atraktivnosti in dostopnosti do manjših turističnih destinacij. Posledica tega je celovitejša turistična ponudba in povišanje števila turistov in obiskovalcev na čezmejnem projektnem območju ter posledično izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in turistov.

Partner

Vodilni partner

Javni zavod Park škocjanske jame, Slovenija

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Občina Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Holding KOBILARNA LIPICA d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Comune di Lignano Sabbiadoro

Udine
ITA

Projektni partner št.4

ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA

Gorizia
ITA

Projektni partner št.5

COMUNE DI CAORLE

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MobiTour_SLO_2.pdf
( 649 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:00 )
Brochure MobiTourBrochure MobiTour
Brochure_Mobitour_Ita_Slo_Eng_Final.pdf
( 5 bytov, published on 17 Februar, 2020 - 17:08 )
Roll Up MobiTourRoll Up MobiTour
Mobitour_RollUP.pdf
( 10 bytov, published on 17 Februar, 2020 - 17:08 )
Poster MobiTourPoster MobiTour
Poster_MobiTour.pdf
( 767 bytov, published on 17 Februar, 2020 - 17:08 )
Plakatni športni festival LignanoPlakatni športni festival Lignano
locandina 33x66 FDS2019.pdf
( 5 bytov, published on 20 Februar, 2020 - 09:19 )
Preverjanje pričakovanj in potreb končnih uporabnikov trajnostne mobilnosti in aplikativnih storitevPreverjanje pričakovanj in potreb končnih uporabnikov trajnostne mobilnosti in aplikativnih storitev
WP3.1.1_R1_SLO.pdf
( 3 byti, published on 21 December, 2020 - 16:15 )
Preverjanje pričakovanj in potreb končnih aplikativnih storitevPreverjanje pričakovanj in potreb končnih aplikativnih storitev
WP3.1.1_R6_SLO.pdf
( 1 byte, published on 21 December, 2020 - 16:15 )
Študija trajnostne naravnanosti sistemov mobilnosti v okviru projekta MobiTourŠtudija trajnostne naravnanosti sistemov mobilnosti v okviru projekta MobiTour
WP3.1.3_R8_SLO.pdf
( 4 byti, published on 21 December, 2020 - 16:15 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta MobiTour je bil spodbujanje skupnega oblikovanja modelov trajnostne multimodalne mobilnosti v turističnih območjih čezmejnega območja, spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in spodbujanje turistične privlačnosti območja ter zmanjševanje onesnaževanja. Namen projekta je bil tudi izboljšati dostopnost med obalnim območjem in zaledjem. Povezan je s ciljem programa pri skupnem načrtovanju nizkoogljične mobilnosti.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Trajnostni projekt Mobitour – Mobilnost obalnih turističnih območij in zalednega mejnega območja je vključeval 6 partnerskih deležnikov tega Programskega območja: Park Škocjanske jame v vlogi vodilnega partnerja, Holding Kobilarna Lipica, občine Piran, Lignano Sabbiadoro in Caorle ter Mednarodni inštitut socioloških znanosti Gorica (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia).

Glavni cilji projekta so bili:

  • 1. razvijanje novega kulturološkega pristopa in posodobljenih navad mobilnosti – s promocijo odgovorne uporabe prevoznih sredstev;
  • 2. povezovanje Obale/Slovenskega primorja od Pirana do kraja Caorle s kraškim zaledjem.

S tema ciljema so povezani glavni rezultati:

  1. Oblikovanje 5 območnih sistemov (Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica, občine Piran, Caorle in Lignano Sabbiadoro) »park and drive« preko priprave, sprejetja in odobritve urbanih načrtov za trajnostno mobilnost;
  2. Vpeljani sistemi »park & drive« vključujejo prisotnost parkirišč na vhodih v mesta ali zavarovana območja, na katerih si lahko državljani, turisti, obiskovalci izposodijo e-kolo ali električni avtomobil ali mini kombi za obisk in gibanje znotraj izbranih območij – s tem se bodo zmanjšali promet, potreba po parkiriščih in spremljajoče onesnaževanje.
  3. Na sedežu vodilnega partnerja (Park Škocjanske jame) je bila v sklopu projekta Mobitour zgrajena tudi sončna fotovoltaična elektrarna, ki napaja polnilne postaje za e-kolesa in električna vozila. V okviru projekta smo tako rekoč sklenili krog: električno energijo proizvajamo iz obnovljivih virov in jo uporabljamo za polnjenje e-koles in električnih vozil, ki so na voljo različnim ciljnim skupinam projekta.
  4. Za razvoj nove ozaveščenosti in oblikovanje nove okoljevarstvene odgovornosti so bile izvedene dejavnosti informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah in trajnostni mobilnosti kot del neposrednega vključevanja izobraževalnih institucij. S tem namenom je bil razvit modul usposabljanja za šole, ki je omogočil uporabo dveh vprašalnikov (predhodni pregled prometnih navad in naknadno vrednotenje), dejavnosti usposabljanja o podnebnih spremembah, dejavnosti ozaveščanja in kviz o Evropski uniji. Vključenih je bilo 10 šol, 40 učiteljev in več kot 350 otrok, starih od 8 do 10 let.

Kontakti

Javni zavod Park škocjanske jame, Slovenija

00386 (0) 57082100
Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
psj@psj.gov.si
Tjaša Kalčič, Mara Černic
tjasa.kalcic@psj.gov.si, mara.cernic@euroservis.eu

Občina Piran

00386 (0) 5 6710-369
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija
Vesna.zorko@piran.si
Vesna Zorko
Vesna.zorko@piran.si

Holding KOBILARNA LIPICA d.o.o.

00386 (0) 57391706
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija
tajnistvo@lipica.org
Matej Oset
matej.oset@lipica.org

Comune di Lignano Sabbiadoro

0039 0431409111
Viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro, Italia
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it
Dott.ssa Cristiana Bragatoc
cristiana.bragato@lignano.org

ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA

0039 0481533632
Via Mazzini 13, 34170 Gorizia, Italia
isig@pec.isig.it
Del Bianco Daniele
DELBIANCO@ISIG.IT

COMUNE DI CAORLE

0039 0421219111
Via Roma 26, 30021 Caorle, Italia
comune.caorle.ve@pecveneto.it
Peretto Vania
vania_peretto@comune.caorle.ve.it