MerlinCV

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 31.12.21
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.583.296,29€
Prispevek ESRR:
2.195.801,84€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 31.12.21
Project progress: 
11%
Budget: 
2583296.29€
Prispevek ESRR: 
2195801.84€

MerlinCV

Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj je povečanje turistične atraktivnosti in prepoznavnosti čezmejne regije prek integriranih trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih turistični produktov, ki trajnostno in z uporabo zelenih tehnologij revalorizirajo in na nove ter inovativne načine izkoriščajo kulturno dediščino (gradove, dvorce, vile) in izjemne ekotipe načrtno urejene krajine (vinogradi, vrtni in parkovni sistemi) in njihovega marketinga.

Povzetek projekta: 

Čezmejni projekt MerlinCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije. Na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije se bodo pripravili inovativni, integrirani, tematski in v trajnostni turizem usmerjeni turistični produkti na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Na izzive okolja bo projekt ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma; v ta namen bodo organizirane številne aktivnosti na področju oblikovanja novih turističnih produktov ter izobraževanja relevantnih deležnikov. Projektne aktivnosti bodo oblikovane na podlagi študije oz. prenosa dobrih praks iz primerljivih okolij. Na tej podlagi bo oblikovana spletna in mobilna aplikacija, ki bo služila kot baza podatkov lokalne turistične ponudbe in pripomoček za načrtovanje turističnih itinerarijev. Za večanje sposobnosti lokalnih turističnih ponudnikov ponuditi tovrstne vsebine bo izvedenih več pilotnih projektov: izobraževalne delavnice, mreža, t. i. »Skupnost lokalne ponudbe«, individualizirani itinerariji in zgodbe v turizmu.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je tudi ustvarjanje inovativnih marketinških pristopov, ki izkoriščajo potenciale „fotogeničnih“ in pripovednih integriranih destinacij, s katerimi bomo predstavljali nove tematske itinerarije in ki se v dobi „revolucije socialnih omrežij“ kaže kot eden od temeljnih razlogov pri odločitvi obiskovalcev za obisk destinacij. Marketinški pristopi bodo testirani in popravljeni s konkretnimi pilotnimi aktivnostmi (spletna aplikacija in pilotne aktivnosti v WP 3.2). V okviru WP 3. 2. bo izvedenih 10 izobraževalnih delavnic za dvig kompetenc turističnih ponudnikov, ki bodo povečale sposobnosti turističnih ponudnikov za nadgrajevanje svojih turističnih produktov ter njihovo združevanje v tematske in interesne skupine trajnostnega turizma, obenem pa bodo nudile konkretne rešitve in vedenje o temeljih za bolj okolju prijazno delovanje omenjenih turističnih storitev. V okviru WP 3. 2. bosta razvita dva integrirana turistična proizvoda. CLO (PP6) bo vzpostavila delujoč model CLO in enega animatorja, ki bo deloval kot start up podjetje; skupaj s posebno spletno aplikacijo (vsi partnerji) kot integrirana produkta predstavljata kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene na eni strani zadovoljitvi potreb turistov ob obisku turistične destinacije, hkrati pa prispevata k dvigu kakovosti in večji pestrosti ponudbe turistične destinacije ter k njeni večji prepoznavnosti. Obenem animator – Merlin (pri CLO) in aplikacija omogočata posebno individualizirano turistično izkušnjo. Še 2 pilotna projekta bosta namenjena uporabi zgodb v realizaciji inovativnega produkta Escape Garden in potujoči festival, ki bosta povezala manj znane elemente kulturne in turistične dediščine s produkcijo lokalnih ponudnikov.

Partner

Vodilni partner

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Oddelek za humanistiko - Univerza Ca' Foscari v Benetkah

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Comune di Salzano (Občina Salzano)

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

ARIES Scarl, trgovinska zbornica Furlanije-Julijske krajine

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Konzorcij Comunità Collinare del Friuli

Udine
ITA

Projektni partner št.6

Občina Pivka

Primorsko-Notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Občina Tolmin

Obalno kraška
SLO

Cilji in aktivnosti

1. Izboljšanje ponudbe in konkurenčnosti čezmejnega turizma s koriščenjem kulturne dediščine preko oblikovanja inovativnih turističnih produktov:

Projekt bo prek projektnih partnerjev spodbujal širši dialog, ki bo vključeval zelo različne deležnike. Na podlagi primerov in prenosa dobrih praks, novih inovativnih valorizacij in ponovnih uporab kulturne in naravne dediščine bodo ustvarjeni novi turistični produkti, povezani skozi atraktivne načine pripovedovanja različnih zgodb. Naš cilj je oblikovati pilotne turistične proizvode tudi na podlagi swot analize statističnih in drugih obdelav velikih baz podatkov, pa tudi inovativnih načinov neposredne interakcije med različnimi sektorji ter analize nekaterih primerov dobrih praks v projektu, ki na inovativen način integrirajo regionalne posebnosti zveze med kulturno in naravno dediščino.

2. Povečanje sposobnosti turističnih ponudnikov za inovativno in kreativno ustvarjanje in izboljševanje turističnih produktov:

Vzpostavljanje mehanizmov za oblikovanje inovativnih integriranih turističnih proizvodov, proizvodov in konceptov trajnostnega načrtovanja, ki povezujejo naravno in kulturno
dediščino za polno doživljanje naravnega in kulturnega okolja se bo izvajalo prek priprave e-gradiv za izobraževanje obstoječih MSP v čezmejni regiji in organizacije delavnic. Slednje se bo delilo v obliki učnega gradiva objavljene na spletu, prek posebnih organizatorjev paketnih dogodkov in s spletno aplikacijo, ki bo omogočala kreiranje osebne izkušnje in analize navad obiskovalcev. Posebna oblika organizacije turizma je tudi pilotni model t. i. Linkmana kot neke vrste mediatorja produktov in prilagajanja trgu.

3. Večja prepoznavnost čezmejnega turizma kot zelenega, aktivnega in vsebinsko privlačnega:

Projekt bo z različnimi deležniki pripravil več inovativnih modelov trženja turističnih produktov, kjer bo posebna pozornost namenjena najbolj obiskanim spletnim formatom in razširjenim mrežam sodobnih medijev, vključno s pridobivanjem povratnih informacij.

Kontakti

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

+38656637700
Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper
info@zrs-kp.si
Tilen Glavina
tilen.glavina@zrs-kp.si

Oddelek za humanistiko - Univerza Ca' Foscari v Benetkah

Dorsoduro 3484/D, 30123, Venezia
Claudio Povolo
ricerca.dsu@unive.it

Turistično gostinska zbornica Slovenije

(+386) 01 58 98 230
Dimičeva ulica 13, Ljubljana, 1000
info@tgzs.si
Rebeka Mežan
rebeka.mezan@tgzs.si

Comune di Salzano (Občina Salzano)

Via Roma 166, Salzano (VE) 30030
info@comune.salzano.ve.it
Mauro Vardiero
mauro.vardiero@comune.salzano.ve.it

ARIES Scarl, trgovinska zbornica Furlanije-Julijske krajine

Piazza della borsa 14, 34121,Trieste
aries@ts.legalmail.camcom.it
Paolo Marchese
paolo.marchese@ariestrieste.it

Konzorcij Comunità Collinare del Friuli

(0039) 0432-889507
Piazza Castello 7, Colloredo di Monte Albano (UD)
segreteria@collinare.regione.fvg.it
Germana Alloi
ragioneria@collinare.regione.fvg.it

Občina Pivka

(00386) 05 72 10 100
Kolodvorska cesta 5, Pivka, 6257
obcina@pivka.si
Dragica Jaksetič
Dragica.jaksetic@pivka.si

Občina Tolmin

(00386) 05 381 95 00
Ulica padlih borcev 2, Tolmin, 5220
nfo@tolmin.si
Matjaž Kos
matjaz.kos@tolmin.si