IMMUNO-CLUSTER

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
881.299,10€
Prispevek ESRR:
749.104,22€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
881299.10€
Prispevek ESRR: 
749104.22€

IMMUNO-CLUSTER

Immuno-Cluster
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Novi “Imuno-Grozd”. Pilotno uvedbo avtolognega imuno-hibridnega celičnega cepiva po protokolu HybriCure® (Celica) za iIzboljšanje kakovosti in pričakovanje življenjske dobe žensk na območju, in na bioreaktorjih za avtomatizirano in cenovno dostopno pripravo celičnega produkta (VivaBioCell, NANT), vrsto MSP dobaviteljev inovativnih izdelkov in storitev in vključevanje vodilnih bolnišnic v vlogo ključnih uporabnikov. Immuno-Cluster ustvarja sistem skupnih kapacitet(osebje, znanje, usposobljenost), ki bodo omogočile razširitev te nove industrije v regiji.

Povzetek projekta: 

Namen projekta Imuno-grozd (Immuno-Cluster) je bil vzpostaviti čezmejno sodelovanje prek kliničnih raziskav za zdravljenje trojno negativnega raka dojke z uporabo avtolognega celičnega cepiva (imunohibridomov), kar je uvedel pred leti vodilni partner (Celica Biomedical). V tem projektu je potekala poleg priprave protokola za novo klinično študijo tudi povečanje proizvodnje v »zaprtih« bioreaktorjih, v ta namen je bila izvedena validacija priprave dendritičnih celic na t.i. »odprti« način (Celica Biomedical) in na t.i. »zaprti« način proizvodbnje z avtomatskim bioreaktorjem (VivaBioCell). Rezultati meritev so pokazali skladnost obeh metodologij in uspešnost izvedene validacije dveh tehnologij je ustvarila  večjo dostopnost zdravljenja bolnic v regiji prek uvedbe transregijskih kliničnih študij. Projekt je tako omogočil odlično  povezovanje vrhunskih bolnišnic s farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji, univerzami in raziskovalnimi središči, ki delujejo na najvišji evropski in svetovni ravni. V okviru projekta je potekala tudi diseminacija aktivnosti in rezultatov projekta, ki je potekala tudi izven programskega območja,  in sicer na EXPO 2020, kar je potekalo v Dubaju v januarju 2022 (zaradi pandemije), kjer je bil tudi prvič predstavljen novi način zdravljenja solidnih rakov na mednarodni ravni.

Glavni rezultati: 

Glavni cilj projekta je bil priprava skupnega kliničnega protokola za trojno negativni rak dojk s čezmejnim prispevkom treh klinik in odobritvijo lokalnih etičnih odborov iz Slovenije in Italije. S tem, ko je bil dosežen ta cilj, skupaj z izvedenim povečanjem proizvodnje in validacijo dveh tehnologij priprave dendritičnih celic, je bil ustvarjen temelj za bodočo dobro prakso za transnacionalne klinične raziskave v regiji v prihodnosti. To je bilo možno le prek sodelovanja in prek nadgradnje izmenjave strokovnih znanj različnih partnerjev na transnacionalni ravni, kjer so sodelovale raziskovalne inštitucije, klinike in podjetji, ki delujeta na področju regenerativne medicine in biomedicinskih raziskav uvajanja celičnih zdravil za napredno zdravljenje. O rezultatih tega projekta je bila seznanjena mednarodna javnost prek odmevne predstavitve v paviljonu R. Slovenije Januarja 2022 na EXPO 2020, Dubaj.

Partner

Vodilni partner

Celica Biomedical d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Onkološki inštitut Ljubljana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

VivaBioCell S.p.A.

Udine
ITA

Projektni partner št.4

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica

Udine
ITA

Projektni partner št.5

Regione del Veneto. Azienda unità locale socio sanitaria n°3 Serenissima

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Novi “Imuno-Grozd”. Pilotno uvedbo avtolognega imuno-hibridnega celičnega cepiva po protokolu HybriCure® (Celica) za iIzboljšanje kakovosti in pričakovanje življenjske dobe žensk na območju, in na bioreaktorjih za avtomatizirano in cenovno dostopno pripravo celičnega produkta (VivaBioCell, NANT), vrsto MSP dobaviteljev inovativnih izdelkov in storitev in vključevanje vodilnih bolnišnic v vlogo ključnih uporabnikov. Immuno-Cluster ustvarja sistem skupnih kapacitet(osebje, znanje, usposobljenost), ki bodo omogočile razširitev te nove industrije v regiji.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.1.2020.

Kontakti

Celica Biomedical d.o.o.

00386 41334095
Tehnološki park 24 1000 Ljubljana Slovenija
office@celicabiomedical.com
Zorec Robert
robert.zorec@celicabiomedical.com

Onkološki inštitut Ljubljana

00386 41812931
Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana Slovenija
raziskovanje@onko-i.si
Borštnar Simona
sborstnar@onko-i.si

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 5 6696 393
Jadranska cesta 31 6280 Ankaran Slovenija
valdoltra@ob-valdoltra.si
Cör Andrej
andrej.coer@ob-valdoltra.si

VivaBioCell S.p.A.

335 6068088
Via del Cotonificio 27 33100 Udine (UD) Italia
info@vivabiocell.it
Sfiligoj Antonio
antonio.sfiligoj@vivabiocell.it

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica

0039335 1605117
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
ricerca.dame@unid.it
Curcio Francesco
francesco.curcio@uniud.it

Regione del Veneto. Azienda unità locale socio sanitaria n°3 Serenissima

0039419657175
Via don F. Tosatto 147 30174 Venezia (VE) Italia
azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
Gessoni Gianluca
gianluca.gessoni@aulss3.veneto.it