CATTEDRA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.07.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
880.244,00€
Prispevek ESRR:
748.207,38€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.07.22
Project progress: 
100%
Budget: 
880244.00€
Prispevek ESRR: 
748207.38€

CATTEDRA

Čezmejno sodelovanje za inovativno diagnostiko redkih bolezni v pediatriji
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je združiti, nadgraditi, izmenjati in izboljšati terapevtske metode in možnosti diagnostike redkih otroških bolezni, ki jih trenutno vsaka referenčna ustanova v pediatriji razvija samostojno. Projekt želi zagotoviti izmenjavo in prenos strokovnega znanja iz klinično-raziskovalnih centrov na podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, kar je za programsko območje ključnega pomena.

Povzetek projekta: 

Znanstvena stroka in farmacevtska industrija ne posvečata ustrezne pozornosti t.i. “redkim boleznim” v smislu študij in raziskav. Številne od teh bolezni, ki se pojavljajo v otroškem obdobju, zahtevajo veliko diagnostičnega in terapevtskega truda za izboljšanje kakovosti življenja obolelih otrok in zmanjšanje
socialno-ekonomskih učinkov na njihove družine in zdravstveni sistem. Na Programskem območju obstajajo dolgoletne klinične in znanstvene izkušnje, predvsem tiste na čezmejni ravni, med tržaško otroško bolnišnico IRCCS Burlo Garofolo in Pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki že sodelujeta pri raziskovanju nekaterih posebnih redkih bolezni: To so imunsko pogojene vnetne bolezni. Kljub temu obstajajo številne pomanjkljivosti, in sicer: a) diagnostične metode, usmerjene na bolnika, ki bi omogočile opredelitev natančne bolezenske slike pacienta in izbiro prilagojenega zdravljenja; b) širše poznavanje diagnostičnih in terapevtskih možnosti na tem kliničnem področju na lokalni ravni; c) učinkovita orodja za
izmenjavo znanja in rezultatov raziskav, predvsem med splošnimi zdravniki, drugimi zdravniki v bolnišnici in društvi bolnikov. Z vključitvijo kliničnih centrov, raziskovalnih centrov in podjetij želi projekt CATTEDRA zapolniti te vrzeli.

Glavni rezultati: 

Projekt bo imel dva končna rezultata: prvi je prenos, nadgraditev in izmenjava podatkov o diagnostičnih in terapevtskih postopkih. K doseganju tega rezultata bo pripomoglo sodelovanje med »znanstvenimi« partnerji in partnerji podjetniške sfere, kot to predvideva specifični kazalnik učinka za PN 1.b. Ta rezultat ne bo samo okrepil sodelovanja med ključnima pediatričnima ustanovama, temveč bo ponudil tudi podatke in smernice o skupnih terapevtskih protokolih, koristnih za bolnišnice, zdravnike in zdravstvene delavce s programskega področja, ki se soočajo s težavami otrok z imunsko pogojenimi boleznimi. Drugi končni rezultat je študija izvedljivosti štirih inovatih diagnostičnih testov, ki bodo razviti ob združevanju izkušenj bolniščnic Burlo in UCKLJ s tehničnimi kompetencami CO BIK. Tudi pri tem rezultatu bodo javni in zasebni partnerji tesno sodelovali z namenom prenosa koristnih znanj iz kliničnih in raziskovalnih centrov na podjetja, kar bo prispevalo k doseganju kazalnika učinka za program CO26. Študija izvedljivosti novih skupnih diagnostičnih testov bo služila kot osnova za nova bodoča čezmejna sodelovanja in bo lahko spodbudila druga italijanska in slovenska podjetja s področja biomedicine k vzpostavitvi sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami, predvsem na podorčju in vitro diagnostike.

Partner

Vodilni partner

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Better d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Experteam SRL

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

PLAKAT CATTEDRA 70x100 cm SLOPLAKAT CATTEDRA 70x100 cm SLO
70x100_CATTEDRA_SI.pdf
( 322 bytov, published on 8 Januar, 2021 - 09:55 )
PLAKAT CATTEDRA A3 SLOPLAKAT CATTEDRA A3 SLO
A3_CATTEDRA_SI.pdf
( 520 bytov, published on 30 April, 2021 - 12:25 )
Tiskovno Sporočilo - Zaključni dogodek projekta CattedraTiskovno Sporočilo - Zaključni dogodek projekta Cattedra
CATTEDRA_comunicato stampa_slo.pdf
( 200 bytov, published on 10 Junij, 2022 - 15:22 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je združiti, nadgraditi, izmenjati in izboljšati terapevtske metode in možnosti diagnostike redkih otroških bolezni, ki jih trenutno vsaka referenčna ustanova v pediatriji razvija samostojno. Projekt želi zagotoviti izmenjavo in prenos strokovnega znanja iz klinično-raziskovalnih centrov na podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, kar je za programsko območje ključnega pomena.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1/1/2020.

Kontakti

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

0039347 0992322
Via dell'Istria 65/1 34137 Trieste (TS) Italia
Taddio Andrea

Univerzitetni klinični center Ljubljana

00386 40360611
Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana Slovenija
Avcin Tadej, Miha Žemlja

Better d.o.o.

00386 1 470 3 300
Koprska ulica 100 1000 Ljubljana Slovenija
Cvetko Matjaž

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo

00386 5 8500890
Tovarniška cesta 26 5270 Ajdovščina Slovenija
Peterka Matjaž

Experteam SRL

0039337 400674
Via della Libertà 12 c/o Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia 30175 Venezia (VE) Italia
De Bortoli Angelo