ARTE

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.285.297,50€
Prispevek ESRR:
1.092.502,87€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1285297.50€
Prispevek ESRR: 
1092502.87€

ARTE

Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta ARTE je bil izboljšati čezmejno sodelovanje med bolnišničnimi strukturami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP in tehnološkimi parki, s ciljem spodbude prenosa inovativnih biomedicinskih tehnik, kar bo okrepilo konkurenčnost sektorja regenerativne medicine čezmejnega območja.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta ARTE je razviti programsko območje v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicino (prednostna naloga Evropske komisije, globalni trg 20 milijard EUR in stopnja rasti CAGR 36 %), da bo to območje privlačno in inovativno za naložbe v Smart Health, ki je eden od ključnih sektorjev S3.

ARTE INTERREG Italija-Slovenija VA je predhodni projekt, usklajen z novo farmacevtsko strategijo za Evropo. Pripravil je trajne spremembe v konkurenčnosti območja in ustvaril pomembno vozlišče v hitro rastočem evropskem in svetovnem ekosistemu naprednih celičnih terapij, ki koristijo pacientom, raziskavam, podjetjem, zaposlenim in gospodarstvu na splošno.

Metodologija za gradnjo ekosistemov

Uporabljali smo model poslovnega ekosistema, da bi lahko vključili in podprli tehnološka podjetja, ki imajo potencial na svetovnem trgu, ter tako vzpostavili nove oblike »skupnih poslovnih modelov« za nenehne inovacije. To pomeni predvsem poslovno naravnan, odprt in dinamičen pristop ter zmožnost aktiviranja omrežij malih in srednjih podjetij v Sloveniji, Furlaniji – Julijski krajini in Italiji ter po vsem svetu. Druge uvedene metodologije vključujejo: odprte inovacije, diferenciacijo izdelkov  in nabor tehničnih tveganj.

Z izboljšanjem čezmejnega sodelovanja med bolnišnicami, raziskovalnimi in razvojnimi centri, univerzami, malimi in srednjimi podjetji ter tehnološkimi parki je imel ARTE naslednje razvojne cilje:

 • doseči visoko konkurenčnost na področju regenerativne medicine,
 • privabiti naložbe in finančna sredstva,
 • vzpodbuditi rast malih in srednjih podjetij,
 • ustvariti nova delovna mesta.

OSREDOTOČENOST: projekt ARTE se je osredotočal na osteoartrozo, bolezen, ki prizadene več kot 10 % odrasle populacije in 50 % ljudi, starejših od 60 let. Na podlagi dosežkov prejšnjih projektov v okviru EU Horizon so si partnerji skupaj prizadevali, da bi regenerativna zdravila za mišično-skeletne bolezni postala cenovno dostopnejša.

Prebojne inovacije v proizvodnji celic so se razvile okoli sistema NANT XL.

Izboljšanje proizvodnje celičnih izdelkov je osrednjega pomena za izboljšanje dostopnosti novih terapij, da lahko te pomagajo več pacientom. Avtomatizirani bioreaktorji VivaBioCell (»DPP v škatli«) prispevajo k izboljšanju stroškovne učinkovitosti in nadgradljivost proizvodnje.

ARTE je prispeval k razvoju naslednje generacije bioreaktorjev, ki bodo vključevali inovacije številnih malih in srednjih podjetij kot dobaviteljev. Nove rešitve vključujejo razvoj novega programskega paketa za razširitev proizvodnje in novih optičnih senzorjev.

ARTE je podjetju EDUCELL d.o.o., proizvajalcu izdelkov za celično terapijo, pomagal pridobiti strokovno znanje z orodji »DPP v škatli«. Ta nova kompetenca je slovenskemu podjetju omogočila sklenitev novih zelo obetavnih mednarodnih sporazumov in pridobitev sredstev za nove naložbe.

VIZIJA SKUPNEGA SODELOVANJA V PRIHODNOSTI

Tesno sodelovanje je bistvenega pomena za zagotavljanje revolucionarnih terapij pacientom, in ustvarjanje podjetniške ter zaposlitvene rasti. Izvajanje usklajenega pristopa, opisanega na sliki 1, lahko postane osrednji eksperiment novega »vozlišča za sodelovanje na področju naprednih terapij med Slovenijo in Italijo«, ki bi bilo za Evropo dragoceno kot preskusna točka za nove pobude v visokotehnološkem sektorju regenerativne medicine. Vozlišče bi vključevalo različne zainteresirane strani in obravnavalo tako glavno povpraševanje (npr. javne bolnišnice in uprave) kot inovativno ponudbo (izdelki, storitve, intelektualna lastnina, klinične raziskave) ter imelo doseg na ravni EU ali celo širše.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je okrepljeno sodelovanje med bolnišnicami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP in tehnološkimi parki biomedicinskega sektorja z oblikovanjem čezmejne javno-zasebne mreže, ki bo razvijala in spodbujala novo inovativno zdravljenje na biomedicinskem področju, s skupnim razvojem inovativnih proizvodov in storitev v regenerativni medicini.

Rezultati v številkah:

 • 5 kliničnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo pri novih terapijah
 • 12 javnih in zasebnih organizacij, ki se ukvarjajo z inovacijami
 • 10 malih in srednjih podjetij, vključenih v izvajanje projektnih dejavnosti
 • 80 vključenih zaposlenih iz podjetij ter MSP-jev
 • 50 raziskovalcev (proizvodnja ATMP in klinične študije)
 • 12 zagonskih podjetij; vključenost tveganega kapitala
 • 3 biomedicinske inovacije prenesene na mala in srednja podjetja
 • 40 malih in srednjih podjetij, ki so vključena v mreže
 • 19 NOVIH ZAPOSLENIH
 • PREKO 2,5 milijona EUR ZASEBNIH NALOŽB, PRIDOBLJENIH OD ZASEBNIH VLAGATALJEV

Dolgoročni rezultati:

 • Medregionalno središče za regenerativno medicino zdaj že deluje
 • Vzpostavljen cevovod za terapevtske aplikacije, vključno s TNBC – trojnim negativnim rakom dojk (Interreg Italija-Slovenija Projekt ImmunoCluster; LP Celica Biomed d.o.o.);
 • FAC – ustanovljen konzorcij za boj proti koronavirusu (Fight Against Coronavirus), ki je v program IMI EU poslal predlog za raziskave; raziskovalna študija IND o novih zdravilih, ki jo je odobrila FDA (ZDA)

Glavne ugotovitve

Če povzamemo, ARTE INTERREG Italija-Slovenija VA je predhodni projekt, usklajen z novo farmacevtsko strategijo za Evropo. Pripravil je trajne spremembe v konkurenčnosti območja in ustvaril pomembno vozlišče v hitro rastočem evropskem in svetovnem ekosistemu naprednih celičnih terapij, ki koristijo pacientom, raziskavam, podjetjem, zaposlenim in gospodarstvu na splošno.

Partner

Vodilni partner

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

VIVABIOCELL SPA

Udine
ITA

Projektni partner št.4

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.5

Biovalley Investments S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
ARTE_SLO_1.pdf
( 453 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:11 )
PubblicazionePubblicazione
ARTE_KONCNO POROCILO SLO.pdf
( 4 byti, published on 23 Februar, 2022 - 13:39 )
Znanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific PublicationZnanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific Publication
Scietific Pub Čamernika Stem Cell intern .pdf
( 3 byti, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Znanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific PublicationZnanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific Publication
Scientific Pub Detela EU Reg Pathways for ATMPs.pdf
( 1 byte, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Znanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific PublicationZnanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific Publication
Scientific Pub Cifu Stem cell international 2020.pdf
( 1 byte, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Znanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific PublicationZnanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific Publication
Scientific Pub Čamernik2020_Article_IncreasedExhaustionOfTheSubcho (1).pdf
( 2 byta, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Znanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific PublicationZnanstvena publikacija - Pubblicazione - Scientific Publication
Scientific Pub Čamernik Stem Cell Research & Therapy.pdf
( 2 byta, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Znanstvena Knjiga- Testo Scientifico - Scientific BookZnanstvena Knjiga- Testo Scientifico - Scientific Book
Scientific Pub 2019_Book_StemCellsAndAging.pdf
( 12 bytov, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )
Kodrič Scientific Pub Exp& Mol Medicine.pdf
( 2 byta, published on 25 Februar, 2022 - 20:17 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj ARTE je bil spodbuditi naložbe, podjetniško inovativnost in konkurenčnost, ter s tem izboljšati sodelovanje med bolnišnicami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP ter tehnološkimi parki na področju regenerativne medicine. Poudarek je zlasti na uvajanju novih terapijajh za osteoartrozo in na biomedicinskih pripomočkovih ter storitevvah, ki bodo zmanjšali stroške zdrvljenja. Vzpostavljena bo čezmejna javnoa-zasebna mreža, ki bo spodbudila nastanek ekosistema, povezanega z evropskimi pobudami in mednarodnimi investitorji.

REZULTATI IZVAJANJA PO PROJEKTU (25. 2. 2022)

Dolgotrajni učinki, ki jih povzroča ARTE, vključujejo naslednje:

• 23. 12. 2022 je AIFA - Italijanska agencija za zdravila je odobrila predlog kliničnega preskušanja za osteoartrozo kolena, ki je podstavil PP ASUFC, s proizvodnjo zdravila po sistemu VivaBioCell "GMP in a Box" NANT.

• 10.02.2022 VivaBioCell - skupaj s slovenskim podjetiem Celica Biomed iz Ljubljane - je predstavil pristop k razvoju čezmejnega ekosistema za napredne terapije v delavnici »Precizne medicine«, na Slovenskem paviljonu v EXPO Dubaj.

• 23. 2. 2022 skupina podijetih čezmejnega ekosistema je pripravila pomemben razvojni projekt, imenovan ARTE 3.0, v okviru programa Interreg Srednje Evrope. Dejavnosti vključujejo Italijo (regije Furlanija-Julijska krajina in Lombardija), Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Kontakti

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

00386 (0) 16203406
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
rebeka.zerovnik@tp-lj.si
Rebeka Žerovnik
rebeka.zerovnik@tp-lj.si

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 (0) 56696100
Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran/Ancarano, Slovenija
arte@ob-valdoltra.si
Ingrid Milošev
ingrid.milosev@ob-valdoltra.si

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
euprojekti@uni-lj.si
Tilen Kranjc
tilen.kranjc@ffa.uni-lj.si

VIVABIOCELL SPA

0039 0432545674
Via del Cotonificio 127, 33100 Udine, Italia
vivabiocell@legalmail.it
Antonio Sfiligoj
antonio.sfiligoj@vivabiocell.it

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

0039 04325543754278
Via Pozzuolo 330, 33100 Udine, Italia
asuiud@certsanita.fvg.it
Samantha Gomboso
samantha.gomboso@asufc.sanita.fvg.it

Biovalley Investments S.p.A.

0039 0408992219
Via Flavia 23/1 34148 Trieste TS, Italia
biovalley@legalmail.it
Bravar Diego
diego.bravar@biovalleyinvestiments.it