BioApp

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.265.587,29€
Prispevek ESRR:
1.075.749,20€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1265587.29€
Prispevek ESRR: 
1075749.20€

BioApp

Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev nove tehnološke platforme s krepitvijo sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije na področju naprednih biopolimerov. Projekt je pozitivno prispeval k specifičnim ciljem programa za čezmejno sodelovanje, in sicer z omenjeno tehnološko platformo, ki tlakuje pot inovativnim poslovnim pobudam spodbuja potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij.

Povzetek projekta: 

Ribogojstvo in ulov rakov globalno ustvarita > 10 milijonov ton biomase letno, pri čemer velika količina lupin iz te industrije predstavlja stranski odpadni produkt. Ta obilen, vendar premalo izkoriščen vir biomase, ima velik potencial pri proizvodnji naprednih materialov (biopolimeri) ter prestavlja eno od skupin evropske tehnološke usmeritve in ključnih področij v strategijah pametnih specializacij znotraj programskega območja (novi materiali, zelena kemija in zdravje). Nekatere raziskovalne organizacije in industrijski akterji so že aktivni na različnih stopnjah razvoja biopolimerov in uporabi le-teh v aplikacijah. Pri tem je sinergija ter uspešnost prenosa inovacij med njimi nizka in njihovo poznavanje procesov za prenos inovacij šibko. Za premostitev teh ovir smo v projektu BioApp, razvili novo nadregionalno tehnološko platformo ter združili komplementarna znanja in veščine partnerjev, z vizijo spodbuditi rešitve, razvoj ter aplikativnost tržno zanimivih visoko inovativnih biopolimerov. Sodelujoči partnerji, ki prihajajo iz univerze (UNITS), javnih in zasebnih raziskovalnih organizacij (CO BIK, KI), start-up-a (BIOPOLife) in zasebnega podjetja (ACIES BIO), so s kooperativnim delovanjem ter s svojo komplementarnostjo in interdisciplinarnostjo, prispevali k zagotovitvi celostnih rešitev, ki združujejo naravne vire in prispevajo k blaginji ljudi. Vsi projektni partnerji imajo koristi od razvite pilotne tehnologije za prenos tehnologij, socialnih in eko inovacij ter krepijo povezave in sinergije med podjetji, raziskovalnimi in razvojnimi centri ter na področju visokega šolstva. Nenazadnje je skupna nadregionalna tehnološka platforma olajšala združevanje novih zainteresiranih skupin, ter prispevala preko komercializacije tehnologije in izdelkov ter z doseganjem poglobitve v verigi vrednosti po načelu »ekonomije zaprtih snovnih ciklov«, k razvoju novih poslovnih modelov za prehod v krožno gospodarstvo.

BioApp platform_0_0_0_0.png

Glavni rezultati: 

Predlagani projekt je okrepil sodelovanje in povečal medsebojno povezanost med ključnimi deležniki vpletenimi v razvoj inovacij s področja bio-polimerov, tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja znotraj programskega območja, in sicer preko njihove neposredne vključenosti v pilotni razvoj bio-polimernih tehnologij. Njihovo sodelovanje in postopek razvoja teh tehnologij je bil usmerjen v vzpostavitev trajnostnega pretoka informacij med akterji vključenimi v proizvodnjo izdelkov iz inovativnega biopolimernega materiala z visoko dodano vrednostjo ter na pripadajoči razvoj storitev z osredotočenostjo na potrebe prehrambene, kozmetične in z zdravstvom povezane industrije v programskem območju, da bi na ta način povečali konkurenčnost in spodbudili gospodarsko rast. Projekt BioApp je z vzpostavitvijo nad-regionalne tehnološke platforme ustvaril sredstva in prostor za povečanje dostopa do znanja ter tako ustvaril priložnost za neposredno vključevanje na področju prenosa tehnologij, translacijskih raziskav, inovacij in tehnologij na skupnih prednostnih področjih med partnerji. Posebno pozornost smo posvečali povezovanju MSP z večjimi, že uveljavljenimi regijskimi igralci, saj slednji predstavljajo glavno gonilno silo z oziroma zmožnost ustvarjanja novih delovnih mest znotraj programskega območja.

Partner

Vodilni partner

Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

CO BIK

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Biopolife s.r.l.

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

ACIES BIO biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
BioApp_SLO_1.pdf
( 421 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:23 )
BioApp brošuraBioApp brošura
BipoApp_2018-09-4_brosura_brochure_web.pdf
( 4 byti, published on 23 Avgust, 2021 - 09:12 )
DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Chitosan-based films with incorporated supercritical CO2 hop extract_antibacterialDS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Chitosan-based films with incorporated supercritical CO2 hop extract_antibacterial
Chitosan-based films with incorporated supercritical CO2 hop extract_antibacterial properties.pdf
( 1 byte, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Comparative study on the application of different natural plant-based extracts DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Comparative study on the application of different natural plant-based extracts
Comparative study on the application of different natural plant-based extracts as active components in biopolymer-based films.pdf
( 2 byta, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
 DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije  Complex Coacervates between a Lactose-Modified Chitosan and Hyaluronic Acid DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Complex Coacervates between a Lactose-Modified Chitosan and Hyaluronic Acid
Complex Coacervates between a Lactose-Modified Chitosan and Hyaluronic Acid as Radical-Scavenging Drug Carriers.pdf
( 1 byte, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije  Nucleation reorganization and disassembly of an active network from lactose-modifiedDS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije Nucleation reorganization and disassembly of an active network from lactose-modified
Nucleation reorganization and disassembly of an active network from lactose-modified chitosan mimicking biological matrices.pdf
( 880 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije The role played by the molecular weight and acetylation degree in modualting DS 3.1 Fizikalne lastnosti Hitlaka_študije The role played by the molecular weight and acetylation degree in modualting
The role played by the molecular weight and acetylation degree in modualting the stiffness and elasticity of chitosan gels.pdf
( 1 byte, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Ovrednotenje novih produktov -  Active chitosan-chestnut extract films used for packaging and storage of fresh pastaDS 3.1 Ovrednotenje novih produktov - Active chitosan-chestnut extract films used for packaging and storage of fresh pasta
Active chitosan-chestnut extract films used for packaging and storage of fresh pasta.pdf
( 1 byte, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Ovrednotenje novih produktov -  Formulation of active food packaging by design  linking composition of the film-forming sDS 3.1 Ovrednotenje novih produktov - Formulation of active food packaging by design linking composition of the film-forming s
Formulation of active food packaging by design linking composition of the film-forming solution to properties of the chitosan-based film by response surface methodology (RSM) modelling.pdf
( 1 byte, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Ovrednotenje novih produktov -  N-isopropyl chitosan. A pH- and thermo-responsive polysaccharide for gel formationDS 3.1 Ovrednotenje novih produktov - N-isopropyl chitosan. A pH- and thermo-responsive polysaccharide for gel formation
N-isopropyl chitosan. A pH- and thermo-responsive polysaccharide for gel formation.pdf
( 1007 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.1 Ovrednotenje novih produktov -  Reduction in Spoilage Microbiota and Cyclopiazonic Acid Mycotoxin with Chestnut Extract DS 3.1 Ovrednotenje novih produktov - Reduction in Spoilage Microbiota and Cyclopiazonic Acid Mycotoxin with Chestnut Extract
Reduction in Spoilage Microbiota and Cyclopiazonic Acid Mycotoxin with Chestnut Extract Enriched Chitosan Packaging Stability of Inoculated Gouda Cheese.pdf
( 3 byti, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Biorazgradlljiva embalazaDS 3.2 Biorazgradlljiva embalaza
DS 3.2 Biorazgradlljiva embalaza_Imballaggio biodegradabile.pdf
( 9 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Dogodki mreženje z regionalnimi parternjiDS 3.2 Dogodki mreženje z regionalnimi parternji
DS 3.2 Dogodki mreženje z regionalnimi parternji_Creazione di reti di conoscenze con partner regionali.pdf
( 2 byta, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Embalaza iz papirja in biopolimeraDS 3.2 Embalaza iz papirja in biopolimera
DS 3.2 Embalaza iz papirja in biopolimera_Imballaggio ottenuto da carta e biopolimeri.pdf
( 5 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Mreženje z industrijo in prenos dobrih praksDS 3.2 Mreženje z industrijo in prenos dobrih praks
DS 3.2 Mreženje z industrijo in prenos dobrih praks_Creazione di reti di conoscenze con industrie e trasferimento.pdf
( 5 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Nove resitve iz biopolimerov_DS 3.2 Nove resitve iz biopolimerov_
DS 3.2 Nove resitve iz biopolimerov_Nuove soluzioni dai biopolimeri.pdf
( 6 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Partnerji vključeni v platformiDS 3.2 Partnerji vključeni v platformi
DS 3.2 Partnerji vključeni v platformi_Partners coinvolti nella piattaforma.pdf
( 145 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Razvita pilotna ionvacija za modificirane biopolimere za biomedicinske in kozmeticne aplikacijeDS 3.2 Razvita pilotna ionvacija za modificirane biopolimere za biomedicinske in kozmeticne aplikacije
DS 3.2 Razvita pilotna ionvacija za modificirane biopolimere za biomedicinske in kozmeticne aplikacije_Sviluppo pilota di innovazione per biopolimeri modificati per utilizzi in mabito cosmetico e biomedico.pdf
( 2 byta, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.3 Aktivna in biorazgradljiva embalaža iz biopolimerov z dodanimi rastlinskimi ekstraktiDS 3.3 Aktivna in biorazgradljiva embalaža iz biopolimerov z dodanimi rastlinskimi ekstrakti
DS 3.3 Aktivna in biorazgradljiva embalaža iz biopolimerov z dodanimi rastlinskimi ekstrakti_Imballaggio attivo e biodegradabile ottenuto da biopolimeri con l'aggiunta di estratti da piante.pdf
( 298 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.2 Razvita tehnologija za zero-waste kozmetiko_DS 3.2 Razvita tehnologija za zero-waste kozmetiko_
DS 3.2 Razvita tehnologija za zero-waste kozmetiko_Sviluppo di una tecnologia per la cosmetica zero-waste.pdf
( 2 byta, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.3 BioApp partner COBIK in prenos znanja in dobrih praks iz laboratorija na industrijoDS 3.3 BioApp partner COBIK in prenos znanja in dobrih praks iz laboratorija na industrijo
DS 3.3 BioApp partner COBIK in prenos znanja in dobrih praks iz laboratorija na industrijo_Il partner di BioApp Cobik e trasferimento delle conoscenze e buone pratiche dal laboratorio ai prodotti industriali.pdf
( 2 byta, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.3 Okolju prijazna embalaza za zivilaDS 3.3 Okolju prijazna embalaza za zivila
DS 3.3 Okolju prijazna embalaza za zivila_Imballaggio alimentare rispettoso dell'ambiente.pdf
( 134 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
DS 3.3 Protimikrobne folije za zivilaDS 3.3 Protimikrobne folije za zivila
DS 3.3 Protimikrobne folije za zivila_Pellicole antimicrobiche per imballaggi alimentari.pdf
( 6 bytov, published on 25 Avgust, 2021 - 09:26 )
BioApp - Roll-upBioApp - Roll-up
Rollup BioApp.pdf
( 5 bytov, published on 26 Avgust, 2021 - 09:26 )
BioApp - Promocijski materialiBioApp - Promocijski materiali
BioApp_Promocijski material.png
( 881 bytov, published on 26 Avgust, 2021 - 09:26 )
Arhiv e-novičnikov izdanih tekom projekta BioAppArhiv e-novičnikov izdanih tekom projekta BioApp
BioApp e-newsletter archive.pdf
( 84 bytov, published on 25 November, 2021 - 12:22 )

Cilji in aktivnosti

V projektu BioApp so projektni partnerji raziskovali možnosti razvoja in proizvodnje naprednih materialov (biopolimerov) iz lupin, ki je neizkoriščena odpadna morska biomasa, ki nastaja pri ribogojstvu in lovu rakov. Poleg dejstva, da je ta vir biomase v veliki meri neizkoriščen, so se tudi raziskovalne in industrijske organizacije, ki že razvijajo biopolimere, soočale s pomanjkljivim znanjem prenosa inovacij iz razvoja v proizvodnjo.

Glavni cilj projekta BioApp je zato bil vzpostavitev nove tehnološke platforme, ki bi okrepila sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki, s čimer bi se pospešil razvoj pilotne tehnologije na področju naprednih biopolimerov. Sodelujoči partnerji iz univerze (UNITS), javnih in zasebnih raziskovalnih organizacij (COBIK, KI), start-up-a (BIOPOLife) in zasebnega podjetja (ACIES BIO), so združili znanje in veščine ter sledili viziji iskanja celovitih rešitev, razvoja in aplikativno tržno zanimivih visoko inovativnih produktov, ki združujejo naravne vire in prispevajo k blaginji ljudi.

Glavni rezultat projekta je Bioapp platforma -  Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga. Tvori široko mrežo kontaktov in sodelovanj ter omogoča neposreden prenos raziskav, inovacij in tehnologij med partnerji na skupnih področjih. Raziskovalnim institucijam in podjetjem  nudi lažji dostop do znanja; ter start-up in spin-off podjetjem olajša trženje razvitih proizvodov. Na čezmejnem območju Italije in Slovenije se je s projektom zagotovilo trajen pretok informacij med proizvajalci izdelkov z visoko dodano vrednostjo iz inovativnega bio-polimernega materiala ter razvijalci storitev v prehrambni in kozmetični industriji ter in biomedicini. Območje Slovenije in Italije je tako postalo eno vodilnih evropskih središč za biopolimere in razvoj naprednih tehnologij za njihovo uporabo v omenjenih industrijah. 

BioApp platform_0_0_0_0.png

Platforma prispeva tudi k razvoju novih poslovnih modelov za prehod v krožno biogospodarstvo. S komercializacijo tehnologije in izdelkov poglabljanje verige vrednosti po načelu »ekonomije zaprtih snovnih ciklov« veča konkurenčnost, spodbuja gospodarsko rast in odpira nova delovna mesta.

V projektu je bil velik poudarek na komunikaciji o biomaterialih z različnimi ciljnimi skupinami. Izvedenih je bilo 58 delavnic oziroma dogodkov, pri katerih so projektni partnerji sodelovali kot aktivni udeleženci oziroma (so)organizatorji. Za izredno učinkovit način komuniciranja se je izkazala uporaba družabnih omrežij. Družabna profila projekta Facebook in LinkedIn sta aktivna tudi po koncu projekta. Redne objave o poljudnih informacijah iz raziskovalnih področjih in produktih prispevajo k prepoznavanju in razumevanju pomena morske odpadne biomase in možnostih njene uporabe v produktih. Ozavešča se tudi o pomenu vpeljave sprememb v vsakodnevno življenje (t.i. zero-waste advice), s katerimi lahko vsak na enostaven način prispeva k ohranjanju okolja in  izboljšanju kakovosti življenja družbe.

bioApp events merged 22.jpg

Tekom projekta je bilo izdelanih več pilotnih produktov iz biomaterialov, v povezavi s katerimi je bilo  napisanih več kot deset znanstvenih prispevkov. Tako je bila strokovna javnost seznanjena o napredku pri izkoristku in trajnosti bio rafinerijskega procesa za izkoriščanje biomase iz lupin rakov. Med drugim so projektni partnerji razvili materiale, ki lahko posnemajo mikro- in makroreološke lastnosti naravnih biomaterialov na bazi hitlaka ter pripravili in ovrednotili folije za živila iz hitozana z dodatkom različnih ekstraktov. Izdelana je bila knjižnica različno karakteriziranih hitozanov, glede na molekulsko maso in delež acetiliranih enot. Hitozani so bili uporabljeni za oblikovanje  hidrogelov z nadzorovanim zunanjim želiranjem. Z znanstvenimi izsledki so projektni partnerji sodelovali pri pripravi priročnika o  razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu, ki je namenjen industriji in zainteresirani javnosti. O projektih dosežkih so projektni partnerji poročali  preko radijskih in televizijskih postaj, v spletnih oddajah ali intervjujih.

BioApp pilot products cgp 2022_final.jpg

Tekom projekta so se vzpostavila sodelovanja  s start-up in spin-off podjetji (BiopoLife, 123zero, MibiTo,), in  s tem prispevali k razvoju novih trajnostnih produktov, ki jih ponujajo na trgu.  Sodelovanje s takšnimi podjetji je ključno, saj so pripravljena sprejeti inovacije, jih implementirati v svoje poslovne ideje ter s tem ustvariti nova delovna mesta. Podjetja iz področja prehrambne, kozmetične in zdravjem povezane industrije so ključna za prehod razvite eko-inovacije iz laboratorijske proizvodnje na pred-industrijski nivo. Vključevanje MSP je bilo ključno za dostop do končnih kupcev, s čimer je bila ustvarjena celotna veriga vrednosti in presežena vrzel, ki jo  imajo običajno raziskovalne institucije, ki ustvarjajo inovacije.

Projekt BioApp je bil prepoznan kot generator rešitev za probleme plastike za enkratno uporabo in je preko svojih rezultatov vključen v več multilateralnih in interdisciplinarnih združenjih, ki promovirajo trajnostni razvoj in inovacije.

Kontakti

Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

00386 (0) 14760526
Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
glavna.pisarna@ki.si
Petra Props
petra.props@ki.si

Univerza v Trstu

0039 0405583001
Via E. Weiss 2, 34128 Trieste, Italia
ateneo@pec.units.it
Donati Ivan
biomat@units.it

CO BIK

00386 (0) 58500893
Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina, Slovenija
matjaz.peterka@cobik.si
Peterka Matjaž
matjaz.peterka@cobik.si

Biopolife s.r.l.

+39 040 2038 587
Via Licio Giorgieri 5, 34127 Trieste, Italia
biopolife@pec.it
Massimiliano Borgogna
massimiliano.borgogna@biopolife.com

ACIES BIO biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

00386 (0) 59075995
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
enej.kuscer@aciesbio.com
Kuščer Enej
enej.kuscer@aciesbio.com